Ajankohtaista

23.09.2013

ISYY:n ainejärjestökilpailu 2013

KILPAILUKUTSU

ISYY:n ainejärjestökilpailu 2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) järjestää ainejärjestöille kilpailun, jossa ainejärjestöt saavat itse valita kilpailusektorin kolmesta eri vaihtoehdosta; viestintä, talous tai toiminta. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa ainejärjestöjä kehittämään omaa toimintaansa, luomaan uusia tapahtumia tai yhdistämään useamman ainejärjestön voimat jäsenistöjen hyväksi.

Kilpailuaika: 23.9.–28.10.2013

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

1. Kilpailukutsun liitteenä on valmis word-muotoinen (.doc) yhteystietolomake. Tulosta yhteystietolomake paperisena tai tallenna se sähköisenä versiona.

2. Toteuttakaa ainejärjestönä suunnitelma yhdestä kolmesta kilpailun sektorista. Huomioi myös muut kilpailulle asetetut vaatimukset (ks. tarkemmat ohjeet alla). Täytä yhteystietolomake.

3. Palauttakaa kilpailutyönne projektisuunnitelma joko sähköisesti doc- tai pdf-muodossa osoitteeseen rai@isyy.fi tai paperisena ISYY:n kampustoimistoon (Joensuu, Kuopio tai Savonlinna) 28.10.2013 klo 14 mennessä. Liitä mukaan myös ainejärjestösi yhteystietolomake.

Kilpailutöille asetetut vaatimukset:

– Kilpailusektoreita on kolme: viestintä, talous ja toiminta. Ainejärjestö valitsee yhden sektorin, jonka toimintaa kehittää omassa ainejärjestössään. Alla on esimerkkejä jokaisesta sektorista. Ainejärjestö saa itse valita kehitettävän asian joko annetuista esimerkeistä tai keksiä itse oman.

Viestintä
– Ainejärjestö saa itse valita viestintäsektorilta asian, jota tahtoo kehittää. Viestintäsektorilla ainejärjestö voi esimerkiksi tehdä suunnitelman ainejärjestön esittelyvideon toteuttamiseksi, uusien viestintäkanavien käyttöön ottamiseksi tai perehdytysmateriaalin kehittämiseksi.

Talous
– Ainejärjestö saa itse valita taloudestaan kehitettävän kohteen. Kohde voi olla esimerkiksi varainhankinnan kehittäminen, omavaraisuuden parantaminen, talouden hallinta tai suunnittelu.

Toiminta
– Toimintasektorilla ainejärjestö valitsee kehitettävän kohteen, joka voi olla esimerkiksi yritysyhteistyön kehittäminen, tapahtumien osallistumisaktiivisuuden parantaminen tai toiminnan jäsenlähtöisyyden kehittäminen. Toiminnasta voi myös kehittää toiminnan innovatiivisuutta, poikkitieteellisyyttä, avoimuutta tai dokumentointia.

Muuta huomioitavaa:

– Ainejärjestökilpailuun voivat osallistua ainoastaan Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt.
– Kilpailutöitä ei palauteta.
– ISYY pidättää oikeudet ainejärjestökilpailuun osallistuneisiin kilpailutöihin.
– Määräajan jälkeen palautettuja kilpailutöitä ei oteta huomioon.

Voittajan valitseminen ja palkitseminen:

Ainejärjestökilpailun voittajat valitsevat ISYY:n hallituksen ja henkilökunnan jäsenistä muodostuva raati. Valinta tehdään lokakuun lopussa ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti marraskuun alussa. Kilpailussa palkitaan yksi ainejärjestö jokaiselta sektorilta. Palkinto valitaan ainejärjestölle kilpailutyön perusteella. Palkinnon arvo on noin 300 €. Palkinto voi olla esimerkiksi viestintäpalvelua, tila- ja taloudellinen apu suunnitelman toteuttamiseksi tai yritysvierailu. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään 9.11.

Raati arvioi kilpailutöitä seuraavin kriteerein:

– Kilpailutyön suunnittelussa tai toteutuksessa osallistetaan jäsenistöä
– Kilpailutyössä on asioita tai toimintoja, joita ainejärjestö ei ole aiemmin toteuttanut
– Kilpailutyö on hyödyllinen ainejärjestölle
– Suunnitelma on selkeä ja johdonmukainen. Työn kaikki vaiheet on tuotu esille suunnitelma ja tehdyt valinnat on perusteltuja
– Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja se tuottaa lisäarvoa ainejärjestölle ja jäsenistölle

Lisätietoja:

Paula Martikainen, ISYY:n hallituksen viestintävastaava, paula.martikainen@isyy.fi, p. 044 576 8402
Marjo Turunen, ISYY:n hallituksen puheenjohtaja, puheenjohtaja@isyy.fi, p. 044 576 8400

Liitteet:

Yhteystietolomake (doc)
Raportointipohja (doc)
Kilpailukutsu (pdf)


Julkaistu 23.9.2013