Ajankohtaista

06.05.2013

Hallituksen selonteko jäsenistölle – huhtikuu

Huhtikuussa ylioppilaskunnan hallitus on tavannut periferiaylioppilaskuntia Vaasassa ja pitänyt aika monta kokousta ja iltakoulua. Hallitus on myös suunnitellut, valmistellut ja juhlinut vappua railakkaasti kaikilla kolmella kampuksella.
Hallituksen päivittäiseen selontekoon huhtikuulta voit tutustua kokonaisuudessaan täältä.

Marjo Turunen (hallituksen puheenjohtaja)
Marjo on osallistunut korkeakoululiikunnan kehittämispalaveriin, periferiaylioppilaskuntien tapaamiseen Vaasassa ja pitänyt hallituksen jäsenille kehityskeskustelut.

Topias Tamminen (1. varapuheenjohtaja ja ympäristö)
Topias on osallistunut Joensuun kampuksen järjestöpäivään, tavannut POKA:n hallituksen sekä suunnitteli, järjesti ja osallistui ISYY:n RAIlakkaaseen vappuun Joensuussa.

Olli-Pekka Sartanen (2. varapuheenjohtaja ja liikunta)
Olli-Pekka osallistui Sykettä Savilahdella -ohjausryhmän palaveriin, tapasi Kuopion kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajia sekä kokousti Kuopion opiskelija-asioiden neuvottelukunnan kanssa.

Toivo Haimi (edunvalvonta: sosiaalipolitiikka)
Toivo on tavannut Kuopion valtuustoryhmiä ja Opiskelija-asiain neuvottelukuntaa Kuopiossa, osallistunut SYL:n yhdenvertaisuustapaamiseen ja häirintäyhdyshenkilöiden koulutukseen sekä YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen Helsingissä.

Noora Kettunen (edunvalvonta: vapaa-aika ja kehitysyhteistyö)
Noora osallistui Suomen ylioppilaskuntien liiton järjestämiin kehityhteistyösektorin ja kulttuuri- ja järjestösektorin tapaamisiin Helsingissä. Hän tapasi myös ISLO:n rehtorin sekä Joensuun kaupungin vapaa-ajan johtajan Timo Heinosen kanssa koskien hallihanketta.  

Satu Koikkalainen (edunvalvonta: koulutuspolitiikka)
Satu on käynyt keskusteluja monialaisten sivuaineen tilanteesta, viimeistellyt ja lähettänyt ainejärjestökyselyt sekä tavannut hallopedejä.

Paula Martikainen (edunvalvonta: viestintä ja tuutorointi)
Paula on kehittänyt hallitusblogia, suunnitellut edarivaalien viestintää ja elävoittänyt ISYY:n facebookkia ajankohtaisilla kuvilla.

Annakaisa Tirronen (edunvalvonta: kansainväliset asiat)
Annakaisa on tavannut Kv-maisteriohjelmien koordinaattoreita ja ainejärjestöjen kv-vastaavia Joensuussa sekä osallistunut Yliopiston ja ylioppilaskunnan kv-työryhmän kokoukseen.