Ajankohtaista

03.05.2013

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee edustajaa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun

Hakuaikaa on pidennetty 5.5. saakka.

Oletko kiinnostunut kehitysyhteistyökysymyksistä? Kiinnostaako sinua SYL:n toiminta kehitysyhteistyön saralla? Nyt sinulle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus perehtyä ja päästä vaikuttamaan näihin asioihin!

SYL:n hallitus muodostaa uuden Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan (KENKKU) elokuun lopussa. Valittavan KENKKUn toimikausi on syyskuusta elokuun loppuun. ISYY hakee nyt omaa edustajaansa neuvottelukuntaan ja pyytää opiskelijoilta kirjallisia hakemuksia tehtävään 5.5.mennessä.

KENKKUn toiminta ja tehtävät

Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan tehtävänä on toimia SYL:n hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyökysymyksissä ja hallinnoida hankkeita yhdessä kehitysyhteistyökoordinaattorin kanssa. Käynnissä olevat kehitysyhteistyöhankkeet ovat yhteisöryhmähanke Mongoliassa, luonnonkatastrofien haittavaikutuksia ennaltaehkäisevä hanke Guatemalassa, lasten luku- ja kirjoitustaidon parantamishanke Mosambikissa sekä valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikkohanke Suomessa.

KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi ja hankkeiden seuranta. Jokainen KENKKUn jäsen kuuluu yhteen maaryhmään, jossa hän tutustuu tarkemmin johonkin SYL:n hankkeeseen ja osallistuu kyseisen hankkeen hallinnointiin. KENKKUn tehtäviin kuuluvat myös kehitysyhteistyöstä tiedottaminen, kuten blogin kirjoittaminen ja ylioppilaskuntavierailut. KENKKUn jäsen pääsee myös viestimään SYL:n kehitysyhteistyöstä ylioppilaskuntiin sekä tutustumaan Suomen kehityspolitiikkaan ja kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön.

KENKKUssa on yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista. Se kokoontuu kerran kuussa Helsingissä kesäkuukaudet lukuun ottamatta. Kokousten välissä asioita valmistellaan sähköpostitse.

Hakijoilta vaadittavat ominaisuudet

Tänä vuonna SYL etsii KENKKUun monitieteistä osaamista, kuten kasvatus-, maatalous- ja metsä- sekä taloustieteitä opiskelevia opiskelijoita. Myös kehitysyhteistyöhankehallinnon tuntemusta ja kiinnostusta tiedottamiseen arvostetaan. Tärkeintä kuitenkin on sitoutuminen ajoittain aikaa vievään, mutta antoisaan tehtävään, sekä yhteistyötaidot, innostuneisuus ja ideointikyky.

Hakijan tulee sitoutua osallistumaan aktiivisesti KENKKUn toimintaan niin kokouksissa kuin kokousten ulkopuolellakin, kuten SYL:n toiminnasta kertoviin ylioppilaskuntavierailuihin. Hakijan tulee sitoutua myös KENKKUssa toimimiseen etänä mahdollisen ulkomaanvaihdon, harjoittelun tai työn estäessä häntä osallistumasta jokaiseen kokoukseen. Hakemuksessa on mainittava mahdollisista ulkomaanmatkoista. Hakijan tulee myös ymmärtää sujuvaa suomea.

ISYY pyytää hakijoita kuvailemaan omaa osaamistaan ja motivaatiotaan edellä mainittujen seikkojen perusteella. Haluamme myös tietää, kuinka juuri Sinä pyrkisit kehittämään ISYY:n jäsenten tietämystä SYL:n kehitysyhteistyöasioista. Kerrothan hakemuksessasi myös oman maaryhmä- ja tehtävätoiveesi.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 5.5. mennessä sähköpostilla osoitteeseen noora.kettunen@isyy.fi.

Lue lisää:

KENKKU tehtävänkuvat 2013–2014 (pdf)
SYL:n kehitysyhteistyö

Lisätietoja:

ISYY:n hallituksen kehitysyhteistyövastaava Noora Kettunen, noora.kettunen@isyy.fi, p. 044 576 8405
SYL:n Kehitysyhteistyökoordinaattori Johanna Ursin-Escobar, johanna.ursin-escobar@syl.fi

 

Julkaistu 3.5.2013