Ajankohtaista

29.08.2013

Kuopion korkeakouluopiskelijat toivovat korkeakouluilta monipuolisia ja edullisia liikuntapalveluja

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn korkeakouluopiskelijoiden ja -henkilöstön liikunnalliseen aktivointiin tähtäävä Sykettä Savilahdella -hanke toteutti keväällä 2013 liikuntakyselyn Itä-Suomen yliopiston (UEF) sekä Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampusten opiskelijoille ja henkilöstölle. Kyselyssä selvitettiin Kuopion korkeakouluyhteisön liikuntatottumuksia, arviota nykyisistä korkeakoulujen liikuntapalveluista sekä pyydettiin palvelujen kehitysehdotuksia.

Tuloksista kävi ilmi, että iso osa vastaajista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikunnan lisäämiseksi korkeakoululiikunnalta toivottiinkin edullisia ja monipuolisempia liikuntapalveluja.

Edulliset ja monipuoliset palvelut voisivat lisätä liikuntaa

Kyselyyn saatiin 1 000 vastausta. Vastaajista 65 % oli opiskelijoita ja 35 % henkilökuntaa. Heistä 58 % oli Savoniasta ja 42% UEF:sta. Vastaajista 36 % ilmoitti liikkuvansa 1–2 kertaa viikossa tai vähemmän, mikä on asiantuntijoiden mukaan terveyden kannalta liian vähän. Vastaavasti 64 % liikkuu 3–4 kertaa viikossa tai enemmän. Liikunnan harrastamista lisäisi vastaajien osalta edullisten palvelujen lisääntyminen, kiinnostavien liikuntapalvelujen lisääntyminen sekä oman ajan lisääntyminen.

Liikuntapalvelutarjonnasta vastaajia kiinnosti eniten ohjattu ryhmäliikunta, kuntosali sekä liikuntakurssit. Lisäksi opiskelijoiden keskuudessa erityistä kiinnostusta herätti liikuntaa sisältävien opintojaksojen tarjoaminen.

Liikuntapalvelujen maksullisuus puhutti opiskelijoita. Vastaajista 80 % olisi valmiita maksamaan toimivista ja monipuolisista korkeakoululiikunnan palveluista. Käyttäjämaksut saisivat olla suuruudeltaan mieluiten 21–30 €/vuosi (17 % vastaajista) tai 41–50 €/vuosi (15 % vastaajista).

Liikuntapalvelujen kehittämiseltä toivottiin erityisesti monipuolisempia liikunnan harrastusmahdollisuuksia sekä edullisia tarjouksia alueen liikuntayrittäjiltä.

Keväällä 2014 uuden liikuntapalvelukonseptin pilotointi

Liikuntakyselyn tuloksia hyödynnetään Kuopion kampusten opiskelijoille ja henkilökunnalle tarkoitetun liikuntapalvelukonseptin pilotoinnissa. Konsepti sisältää pieniä käyttäjämaksuja vastaan ohjattuja ryhmäliikuntatunteja, liikuntakursseja, palloilu- ja vapaavuoroja sekä kuntosalitoimintoja. Sykettä Savilahdella -hanke luo ja toteuttaa konseptin keväällä 2014.

Liikuntakyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi makuupussia (www.fortesport.fi). Arvonnassa onnisti seuraavia: Anette Aittasalmi, Sara Kellokoski, Kaisaleena Lappi, Hilla Martikainen ja Kalle Simonen. Onnea voittajille!

Aiemmin hankkeesta:

Sykettä Savilahdella -hanke aktivoi Kuopion korkeakouluyhteisöä liikkumaan (25.32013)

Lisätietoja:

Saara Hanhela, korkeakoululiikunnan suunnittelija, saara.hanhela@savonia.fi, p. 044 785 5087

 

Julkaistu 29.8.2013