Ajankohtaista

25.03.2013

OKM:n rahoittama Sykettä Savilahdella -hanke aktivoi opiskelijoita liikkumaan Kuopiossa

Sykettä Savilahdella on Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (SAVOTTA) yhteishanke, jonka tavoitteena on luoda liikuntapalvelukonsepti Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) helmikuussa 2013 Kuopion korkeakoululiikunnalle myöntämän terveyttä edistävän liikunnan kehittämistuen avulla. Hankeavustus on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Sykettä Savilahdella -hanke koskettaa Kuopiossa noin 8 900 korkeakouluopiskelijaa sekä 1 900 korkeakoulujen henkilökunnan jäsentä. Hankkeen myötä korkeakoululiikunta tekee yhteistyötä myös Kuopion kaupungin sekä paikallisten liikuntayrittäjien ja -seurojen kanssa. Tarkoituksena on tuoda jo olemassa olevia palveluita näkyvämmiksi ja lähemmäs opiskelijoita.

– Valtakunnallinen trendi korkeakoululiikunnassa on palveluiden tehostaminen alueen korkeakoulujen yhteistyön kautta. Kuopiossa opiskelijaliikunta on jäänyt jälkeen muista korkeakouluista myös palveluiden monipuolisuudessa ja tavoitettavuudessa. Hankkeen kautta pääsemme luomaan kokonaan uutta konseptia, joka on opiskelijoiden näköinen ja jossa on enemmän vaikuttavuutta, kommentoi hankkeen vetäjä, korkeakoululiikunnan suunnittelija Saara Hanhela.

Liikunnan avulla voidaan lievittää opiskelustressiä

Yhdenvertaisuus ja opiskelijoiden liikunnallinen aktivointi ovat avainasemassa liikuntapalveluja suunniteltaessa ja tuotettaessa. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuoden 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus osoittaa, että opiskelijat eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi: Jopa neljännes ammattikorkeakoulujen ja viidennes yliopistojen opiskelijoista liikkuu korkeintaan kolme kertaa kuukaudessa. UKK-instituutin terveysliikunnan suosituksen mukaan kestävyyskuntoa tulisi kuitenkin pitää yllä liikkumalla kaksi ja puoli tuntia viikossa reippaasti.

Nopea opiskelutahti ja sen seurauksena kasautuvat opiskelukiireet ovat opiskelijan stressin lähteitä. Korkeakoulujen on kannettava osaltaan vastuunsa siitä, etteivät opiskelijat pala loppuun, ennen kuin ehtivät työelämään. Sykettä Savilahdella -hanke pyrkii toiminnallaan aktivoimaan opiskelijoita liikkumaan entistä monipuolisemmin ja useammin, sekä vähentämään opiskelijoiden stressiä liikunnan avulla.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kyselyn avulla opiskelijoiden ja henkilökunnan nykyisiä liikuntatottumuksia sekä tarpeita liikuntapalveluiden suhteen.

Lisätietoja:

Saara Hanhela, korkeakoululiikunnan suunnittelija, p. 044 785 5087, saara.hanhela@savonia.fi
Sykettä Savilahdella -hanke Kuopion korkeakoululiikunnan yhteensovittamiseksi

 

Julkaistu 25.3.2013