Ajankohtaista

04.02.2013

Opiskelijaedustajien hakukuulutus Itä-Suomen yliopiston hallintoon

Opiskelijaedustajien hakukuulutus Itä-Suomen yliopiston hallintoon

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kiinnostuneita opiskelijoita täydentämään vapautuneita Itä-Suomen yliopiston hallinnon opiskelijaedustajapaikkoja kuluvalle toimikaudelle.

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi voi lähettää vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika umpeutuu perjantaina 15.2.2013 kello 13.00. Vapaamuotoiset hakemukset tulee olla toimitettu määräaikaan mennessä joko sähköpostiosoitteeseen soko@isyy.fi

tai johonkin ylioppilaskunnan toimistoista

Joensuussa
Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

Kuopiossa
Yliopistoranta 3
70211 Kuopio

Savonlinnassa
Kuninkaankartanonkatu 5
57101 Savonlinna

Hakemuksessa tulee käydä ilmi: koko nimi, opiskelijanumero, mihin luottamustoimeen haet sekä perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen luottamustoimeen.

Itä-Suomen yliopiston hallinnossa ovat tällä hetkellä vapaina alla luetellut hallinnon opiskelijaedustajien paikat:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta kaudelle 2013 – 2014

kaksi (2) varsinaista jäsentä ja

kaksi (2) varajäsentä

 

Muutoksenhakulautakunta kaudelle 2013-2014

varsinainen jäsen (Joensuu)

varsinainen jäsen (Kuopio)

Tutkimuseettinen toimikunta

varsinainen jäsen

Opiskelijajäsenet yliopiston hallintoon nimittää Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Ylioppilaskunnan sääntöjen 56a §:n mukaan: ”Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet ovat vaalikelpoisia 1 momentin tarkoittamiin toimielimiin. Elleivät he ole esteellisiä toimimaan kyseisessä toimielimessä, yliopistolain nojalla.”

Yliopistolain 46 §:n mukaan: ”Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:
1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin
2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen opintotukilautakuntaan
3) osallistua tarvittaessa kansanterveyslain (66/1972) 14§:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteutukseen”

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara, soko(at)isyy.fi, 050 535 3376 (Joensuu ja Savonlinna)
Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen koso(at)isyy.fi, 044 576 8414 (Kuopio)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan puolesta

1.2.2013 Joensuussa
Pekka Koivaara
Edunvalvontasihteeri

 

Julkaistu 4.2.2013