Ajankohtaista

10.10.2019

Järjestöjen kansainvälisen toiminnan kehityshanke

Tänä vuonna kevään 2020 hankeavustusten yhteydessä haetaan ensimmäistä kertaa myös järjestöjen kansainvälisen toiminnan kehityshankeavustus. Avustus on tarkoitettu kotikansainvälistymisen edistämiseen esimerkiksi saamalla kansainvälisiä opiskelijoita paremmin mukaan ainejärjestön toimintaan. Avustus on tarkoitettu koko vuoden pitkäjänteiseen toiminnan kehitykseen. 

Hankkeen eduiksi katsotaan:

  • Järjestöjen kansainvälisyyden edistäminen
  • Kotikansainvälisyyden edistäminen
  • Idean toistettavuus ja kopioitavuus muille järjestöille
  • Pitkäjänteisyys
  • Innovatiivisuus ja luovuus
  • Sekä maisterivaiheen, että vaihdossa olevien opiskelijoiden huomioiminen
  • Mahdollinen poikkitieteellisyys

Parhaista hakemuksista kaksi saa 500€ avustuksen ja kolme 250€ avustuksen. Mikäli tarpeeksi korkeatasoisia hakemuksia ei tule, ISYY pitää oikeuden olla jakamatta kaikkia avustuksia.

Avustukset jaetaan vuoden 2019 lopulla suoraan järjestöille, jotka saavat käyttää rahat parhaalla näkemällään tavalla hankkeen toteutukseen. Loka-marraskuussa 2020 avustuksen saaneiden järjestöjen pitää palauttaa hankkeen raportti ISYYlle, jossa arvioidaan mm. hankkeen onnistumista ja saavutuksia. Hankesuunnitelmat ja raportit julkaistaan ISYYn nettisivuilla, jossa ne ovat muiden järjestöjen hyödynnettävissä oman toiminnan kehitysmalleina.

Avustushaku aukeaa samaan aikaan, kuin muidenkin hankeavustusten haku marraskuussa. Avustusta voivat hakea kaikki Kuopion ja Joensuun aine- ja kampusjärjestöt.


Lisätietoa: 


Ada Hyytiäinen, Hallituksen jäsen, Viestintä ja kansainväliset asiat, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. +358 44 576 8405, ada.hyytiainen(at)isyy.fi