What ISYY

Kampusvaliokunnat

Kummallakin kampuksella toimii oma kampusvaliokuntansa, joka vastaa useiden tapahtumien ja teemaviikkojen järjestelyistä sekä pitää yhteyttä oman kampuksensa kerhoihin.

Kampusvaliokunnissa toimii ISYYn hallituksen jäseniä ja jaostojen puheenjohtajia, joten pääset mukaan kampusvaliokuntien toimintaan hakeutumalla mukaan ISYYn hallitus- tai jaostotyöskentelyyn. Siten kampusvaliokunnat ovat myös tärkeitä kohtaamispaikkoja ISYYn hallituksen ja jaostojen sekä ainejärjestöjen ja kerhojen toimijoille.

Ota yhteyttä kampusvaliokuntaan, mikäli haluat vaikuttaa esimerkiksi kampuksen vapaa-ajantarjontaan ja tapahtumiin tai jos haluat antaa muuta kampukseen ja sen toimintaan liittyvää palautetta.

Lue lisää:

Isyy.fi: Kampusvaliokuntien yhteystiedot