Palvelut

Opintotuki

Päätoimiset opiskelijat voivat tietyin ehdoin saada opintotukea, joka on valtion maksama tuki opintojen rahoittamiseen. Opintotuen saamiseen ja suuruuteen vaikuttavat opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Jos teet palkkatyötä opintojen ohessa ja saat samaan aikaan opintotukea, muista huolehtia siitä, että vuositulosi eivät ylitä vuositulorajaa. 

Lisätietoja opintotuen hakemisesta ja sen myöntämisen edellytyksistä saat KELAn nettisivuilta.

Kela.fi: Opintotuki
Kela.fi: Näin haet opintotukea
Kela.fi: Opintotuen laskuri