​​​​​​​

SILLAT-hanke

OKM:n erityisavustus koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi vv. 2021-2022

Itä-Suomen yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen vuosille 2021-2022 opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saadulla erityisavustuksella Itä-Suomen yliopisto toteuttaa SILLAT -hankkeen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävien toimintojen avulla yksinäisyyden kokemusten vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen yhdyshenkilö on opiskelijapalvelujen päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen(at)uef.fi).

Päätavoitteet

Erilaisin tukitoimin, toimijoiden yhteistyönä sekä opiskelijoiden vertaistuella tuetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistään syrjäytymistä, vahvistetaan opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistetään opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoillemme.

Hankkeen osatoteuttajat

Hankkeella on useita osatoteuttajia ja osahankkeet tekevät yhteistyötä keskenään sekä tukevat UEFin muuta opiskelijoiden ohjaus- ja hyvinvointitoimintaa. Osahankkeet ja yhteyshenkilöt on lueteltuna tässä osiossa ja alempaa pääset lukemaan lisää ISYYn osahankkeesta.

 1. Ylioppilaskunta ISYY
  Matalan kynnyksen tukitoimia ja neuvontaa opiskelijoille opiskelun arjessa, työelämävalmiuksiin liittyvissä asioissa sekä opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja jaksamiseen liittyen. Yhteyshenkilö: pääsihteeri Sanna Heinonen (paasihteeri(at)isyy.fi), hankekoordinaattori Riina Pääkkönen (riina.paakkonen(at)isyy.fi)
 2. Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Joensuu
  Aktiivinen arki pienryhmä yksinäisyydestä kärsiville sekä arjen hallinnassa haasteita kohtaaville opiskelijoille. Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Heli Aalto (liikuntasuunnittelija(at)isyy.fi)
 3. Opiskelijoiden liikuntapalvelut / Sykettä, Kuopio
  Lempeästi liikkeelle ryhmä tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämispalveluja opiskelijoille tavoitteena vähentää yksinäisyyden tunnetta ja saada vertaistukea pienryhmässä, yhteisöllisyyden lisäämistä matalan kynnyksen palvelujen avulla sekä motivoida opiskelijat huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja kartuttaa heidän sosiaalisia taitojaan. Yhteyshenkilö: liikuntasuunnittelija Sirpa Risto (liikuntasuunnittelija.kuopio(at)isyy.fi)
 4. Opintopalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut
  Kansainväliset opiskelijat poikkeustilanteessa, tukitoimia. Yhteyshenkilö: kv-asioiden koordinaattori Anna Jetsu (anna.jetsu(at)uef.fi)
 5. Opintopalvelut, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut
  Matalan kynnyksen digitaalisen kontaktipisteen toteutus opiskelijoille (TUUDO-mobiilisovellus) sekä koulutusta ja tukea opiskelu- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseksi, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja ja tukitoimia opiskelijoille sekä vertaistuutoroinnin vahvistaminen ja tuutorikoulutuksiin liittyvät tukitoimet.
  Student2Student -vertaisohjaus (projektin vastuuhenkilö Marinia Sorjonen-Ward, marinia.sorjonen-ward(at)uef.fi) Yhteyshenkilö: opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen(at)uef.fi)
 6. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto (Skope)
  Parempaan yhteistyöhön vertaistuutoreiden ja opettajatuutoreiden keskinäisessä toiminnassa (Pilotti: Uefin opettajakoulutuksen tuutorointiohjelman kehittäminen). Yhteyshenkilö: projektitutkija Ville Tahvanainen (ville.tahvanainen(at)uef.fi)

Hankkeen viestintäkanavat

Hankkeen edistymisestä, tapahtumista ja toimista tiedotetaan yliopiston tiedotuskanavissa (KAMU ja Yammer), ISYYn sekä muiden osatoteuttajien toimesta niiden omissa kanavissa hankkeen aikana.

Hankkeen tietosuojaseloste

Uefconnect.uef.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Sillat -hankkeen tietosuojaseloste (20.9.2021)

ISYYn osahanke

ISYYn osahankkeen toiminnot opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi on suunniteltu keväällä 2021 toteutetun alkukartoituskyselyn mukaan vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin koronapandemian jälkeen. Alkukartoituksen tulosten mukaan ISYYn osahankkeessa toteutetaan konkreettisia toimintoja molemmilla kampuksilla, joilla pyritään saavuttamaan hankkeen tavoitteet. Hankkeessa aloitetut toimenpiteet on tarkoitus juurruttaa yliopiston ja ylioppilaskunnan toimintaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. ISYYn hankekoordinaattorina työskentelee Riina Pääkkönen (KM).

Päätavoitteet

 1. Opiskelijoiden opiskelukyvyn ylläpitäminen
 2. Opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin parantaminen
 3. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden kokemusten väheneminen 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ISYY tarjoaa opiskelijoille mm.:

 • aktiviteetteja sekä tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan kanssaopiskelijoihin
 • tukea harrastuskavereiden löytämiseen Harrastuskaveritoiminnan avulla
 • vertaistukea ja yhdessä opiskelua mm. opintopiireillä
 • materiaalipankin, jolla tuetaan ainejärjestöjä, vertaistuutoreita sekä ISYYn kerhoja toiminnan kehittämisessä ja tapahtumien järjestämisessä
 • apua löytämään tietoa hyvinvoinnin ja opiskelun ylläpidosta sekä oikean tahon erilaisille ongelmatilanteille opiskeluun tai omaan terveyteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaisimmat uutiset osahankkeen toiminnoista ja tapahtumista löydät osoitteesta www.isyy.fi/sillat, Wiikko-Ärsykkeestä sekä ISYYn sosiaalisen median kanavista. Sivuja päivitetään jatkuvasti, joten pysy kuulolla!

Koska hankkeen tarkoituksena on vastata opiskelijoiden tarpeisiin, kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja otamme mielellään vastaan opiskelijoiden toiveita hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä tukevista toimista.

Lue lisää:

Uefconnect.uef.fi, avautuu uuteen ikkunaan: SILLAT -hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi
Kamu.uef.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Sillat -hanke opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi
Isyy.fi, avautuu uuteen ikkunaan: SYKETTÄ
Kamu.uef.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Student2Student

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelujen päällikkö, Itä-Suomen yliopisto (UEF), tuija.pasanen(at).uef.fi, p. 044 7162 145

Sanna Heinonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), paasihteeri(at)isyy.fi, p. 044 576 8417

Riina Pääkkönen, hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), riina.paakkonen(at)isyy.fi, p. 044 491 652