Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavissa tehtävissä:

  • Palkan- ja palkkionmaksatus ja palkkalaskentatietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri sidosryhmille. Henkilöstö-, palkka- ja palvelussuhdeasioiden suunnittelu, hoito, seuranta ja tilastointi sekä työnantajan lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien hoitaminen.
  • Henkilöstön työajanseuranta sekä työajan kohdentaminen kustannuspaikoittain