Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) lakisääteisten yliopistolain (558/2009) 46 §:n mukaisten
velvoitteiden hoitaminen. Tarkempana käyttötarkoituksena on ISYYn jäsenpalveluiden hoito ja laskutus
sekä ISYYn toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.

  • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
  • säädökset: Ylipistolaki 588/2009