Tietosuoja

Tietosuoja

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on sitoutunut suojaamaan jäsentensä yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

ISYYn oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen valvoitteeseen (Yliopistolaki 2009/558 § 46). Lisäksi ISYY käsittelee henkilötietoja erilaisten palveluiden toteuttamiseksi, joiden käsittelyn oikeutus perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen (Tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta a).

ISYYn tietosuojaselosteissa on kerrottu tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa rekisterinpitäjältä.

Tietosuojaan liittyvien lomakkeiden käsittelyaika on yksi kuukausi (1 kk) lomakkeen vastaanottamis- tai saapumispäivästä.

ISYYn tietosuojavastaava toimii asiantuntijana tietosuoja-asioissa sekä yhteyspisteenä ISYYlle ja valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaavalle voit ilmoittaa havaitsemistasi tietoturvallisuuden tai tietosuojan puutteista ja väärinkäytöksistä.

Isyy.fi: Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Lue lisää:

Isyy.fi: ISYYn tietosuojaselosteet
Isyy.fi: Tietosuojaan liittyviä lomakkeita
Tietosuoja.fi: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lex.europa.eu: EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)