Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden tarkastaminen
- Ehdokkaiden julkistaminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan. Tarkempi käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen:

- yliopistolaki 558/2009
- ISYYn vaalisääntö