Vapaa-aika

Perusta kerho

ISYYn jäsenet voivat perustaa kerhoja. Jos olet kiinnostunut kerhon perustamisesta, lue alla olevat ohjeet ja tutustu myös kerho-ohjesääntöön, jonka löydät Materiaalipankista.

Kerho perustetaan pitämällä perustamiskokous, jonka pohjalta laaditaan perustamiskirja. Perustamiskirjan allekirjoittavat vähintään viisi kerhon jäseniksi liittyvää ISYYn jäsentä.

1. Kerholle tulee laatia säännöt. Säännöissä on mainittava ainakin seuraavat asiat

 • Kerhon nimi
 • Tarkoitus
 • Toimintamuodot
 • Hallituksen kokoonpano
 • Valintatapa
 • Taloudenhoidon järjestäminen
 • Mikä on menettely kerhon purkautuessa tai sitä lakkautettaessa

2. Kerholle tulee valita johtokunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Johtokunnassa tulee olla ainakin seuraavat henkilöt

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Kerhon taloudesta vastaava henkilö

3. Vähintään johtokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan täytyy olla ISYYn jäseniä. Johtokunnan jäsenet vastaavat kerhon puolesta sen toiminnasta aiheutuvista velvoitteista. HUOM! Esimerkiksi taloudesta vastaava henkilö voi hyvin toimia myös varapuheenjohtajana.

4. Hakemus kerhoksi tulee tehdä kerhojen rekisteröitymislomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää seuraavat asiakirjat

 • Kerhon perustamiskokouksen pöytäkirja
 • Kerhon säännöt rekisteröityessä
 • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Säännöt, jos ne ovat muuttuneet viime hakemuksen jälkeen

Kerhon tulee päivittää yhteystietonsa vuosittain. Jos kerho ei ilmoita yhteystietojaan helmikuun loppuun mennessä, kerho ei voi käyttää ylioppilaskunnan budjettivaroja eikä ylioppilaskunnan tiloja tai mitään muita kerholle kuuluvia etuuksia.

Kaikki yllämainitut sanktiot poistetaan, kun kerho päivittää yhteystietonsa. Kerholle ilmoitetaan ennen mahdollisten sanktioiden toimeenpanoa.

Lue lisää:

Isyy.fi: Materiaalipankki