​​​​​​​​​​​​​​

SILLAT-hanke

Itä-Suomen yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen vuosille 2021-2022 opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saadulla erityisavustuksella Itä-Suomen yliopisto toteuttaa SILLAT -hankkeen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Hankkeella on useita osatoteuttajia, joista yhtenä toimii ISYY. Hankekoordinaattorina työskentelee Riina Pääkkönen (KM).

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävien toimintojen avulla yksinäisyyden kokemusten vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Hankkeen päätavoitteet

  1. Opiskelijoiden opiskelukyvyn ylläpitäminen
  2. Opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin parantaminen
  3. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden kokemusten väheneminen 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ISYY tarjoaa opiskelijoille mm.:

  • aktiviteetteja sekä tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan kanssaopiskelijoihin
  • tukea harrastuskavereiden löytämiseen Harrastuskaveritoiminnan avulla
  • vertaistukea opiskeluun mm. opintopiireillä
  • mateerialipankin, jolla tuetaan ainejärjestöjä, vertaistuutoreita sekä ISYYn kerhoja toiminnan kehittämisessä ja tapahtumien järjestämisessä
  • apua löytämään tietoa hyvinvoinnin ja opiskelun ylläpidosta sekä oikean tahon erilaisille ongelmatilanteille opiskeluun tai omaan terveyteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaisimmat uutiset hankkeen toiminnoista ja tapahtumista löydät osoitteesta www.isyy.fi/sillat sekä ISYYn sosiaalisen median kanavista. Sivuja päivitetään jatkuvasti, joten pysy kuulolla!

Hankkeessa aloitetut toimenpiteet on tarkoitus juurruttaa yliopiston ja ylioppilaskunnan toimintaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja otamme mielellään vastaan opiskelijoiden toiveita hyvinvointia tukevista toimista.
 

Lisätietoja

Riina Pääkkönen, hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), riina.paakkonen@isyy.fi, p. 044 491 6529

Sanna Heinonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417