Yhteystiedot

Hallinnon opiskelijaedustajat

You will find the contact information of those student representatives in university administration who have given the Student Union permission to publish their contact information.

Yliopiston hallitus

Jäsen: Juho Pulkka, juho.pulkka@hotmail.com
Varajäsen: Olli Siirola, ollisii@student.uef.fi

Yliopistokollegio

Jäsen: Sami Matikainen, samimat@student.uef.fi    
Varajäsen: Jussi Nivala, jussiniv@student.uef.fi

Jäsen: Marko Koskelo, markokos@student.uef.fi    
Varajäsen: Karo Kankus, karonk@student.uef.fi

Jäsen: Sara Peltola, sarasp@student.uef.fi    
Varajäsen: Rosa Summanen, rosasum@student.uef.fi

Jäsen: Vilja Männistö, viljam@student.uef.fi    
Varajäsen: Johanna Kerttula, johanna.kerttula@uef.fi

Jäsen: Max Pohjonen, maxpo@student.uef.fi    
Varajäsen: Katja Kosonen, katjaek@student.uef.fi

Jäsen: Matti Nivala, nivmatti@gmail.com
Varajäsen: Tommi Anttalainen, tommiant@student.uef.fi

Jäsen: Roosa Hänninen, roosahan@student.uef.fi
Varajäsen: Kaisa Oinas-Panuma, kaisaoin@student.uef.fi

Jäsen: Heidi Turunen, heiditur@student.uef.fi
Varajäsen: Olivia Moilanen, oliviamo@student.uef.fi

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen: Arsalan Khan, arsalak@student.uef.fi
Varajäsen: Matti Averio    

Jäsen: Jussi Nivala, jussiniv@student.uef.fi    
Varajäsen: Johanna Kerttula, johanna.kerttula@uef.fi

Jäsen: Hanna Saarelainen, hannars@student.uef.fi    
Varajäsen: Katja Honkapää, katjahon@student.uef.fi

Jäsen: Matti Nivala, nivmatti@gmail.com    
Varajäsen: Saara Santaniemi, saarasan@student.uef.fi

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen: Henna Räisänen, henrai@student.uef.fi    
Varajäsen: Saara Myllynpää, saarmy@student.uef.fi

Jäsen: Salli Kosonen, sallikos@student.uef.fi    
Varajäsen: Lauri Ågren, lauriag@student.uef.fi

Jäsen: Niina Lapinlampi, niina.lapinlampi@uef.fi    
Varajäsen: Katja Kosonen, katjaek@student.uef.fi

Jäsen: Ville Salonpää, villesa@student.uef.fi    
Varajäsen: Enni Stigman, ennisti@student.uef.fi

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen: Sami Matikainen, samimat@student.uef.fi    
Varajäsen: Olivia Moilanen, oliviamo@student.uef.fi

Jäsen: Marko Koskelo, markokos@student.uef.fi    
Varajäsen: Saara Oravuo, saarao@student.uef.fi

Jäsen: Emmi Rajavuori, emmra@student.uef.fi    
Varajäsen: Laura Kupiainen, laukup@student.uef.fi

Jäsen: Saara Tenhovuori, saarate@student.uef.fi    
Varajäsen: Pinja Hiltunen, elinahil@student.uef.fi

Jäsen: Rosa Summanen, rosasum@student.uef.fi    
Varajäsen: Sonja Mutanen, sonjamu@student.uef.fi

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen: Vilja Männistö, viljam@student.uef.fi    
Varajäsen: Max Pohjonen, maxpo@student.uef.fi

Jäsen: Ronja Mäkinen, ronjam@student.uef.fi    
Varajäsen: Essi Ikäheimonen, essiika@student.uef.fi

Jäsen: Heidi Turunen, heiditur@student.uef.fi    
Varajäsen: Aleksis Honkanen, aleksiho@student.uef.fi

Jäsen: Nelli Reinikainen, nellirei@student.uef.fi
Varajäsen: Reetta-Kaisa Vainikainen, reettava@student.uef.fi

YTHS Joensuun-Savonlinnan terveyspalveluyksikön johtokunta

Jäsen: Matti Nivala, nivmatti@gmail.com
Jäsen: Hanna Martikainen, hannapam@student.uef.fi

YTHS Kuopion terveyspalveluyksikön johtokunta

Jäsen: Henna Räisänen, henrai@student.uef.fi
Jäsen: Hannamari Vilhunen    

YTHS:n valtuuskunta

Jässen: Hannamari Vilhunen    

Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta on yliopiston oma sisäinen puolueeton muutoksenhakuelin, jonka tehtävä on käsitellä yliopiston sisäiset valitukset koskien opiskelijavalintaa, opinnäytetetyön tai opintosuorituksen arvostelua.

Jäsen: Emmi-Tuulia Filatow, emmifi@student.uef.fi    
Varajäsen: Veikko Vauhkonen, veikv@student.uef.fi

Jäsen: Lasse Jelekäinen, lassej@student.uef.fi    
Varajäsen: Miko Tapanainen, mikot@student.uef.fi

Ravintolatoimikunnat

Amicalla on molemmilla kampuksilla ravintolatoimikunta, joka kerää palautetta Amican ruuasta, seuraa aterioiden myyntiä ja suunnittelee mm. teemaviikkoja ja ateriakokonaisuuksia.

Kuopio    

Jäsen: Mervi Saaranen, mersaa@student.uef.fi
Varajäsen: Mariel Krogerus, markro@student.uef.fi

Joensuu    

Jäsen: Lasse Jelekäinen, lassej@student.uef.fi
Varajäsen: Reetta Haverinen, reettha@student.uef.fi