Ajankohtaista

13.10.2017

Itä-Suomen yliopiston toimielimiin valitut opiskelijaedustajat

Itä-Suomen yliopiston monijäseniset hallintotoimielimet aloittavat toimintansa vuoden 2018 alussa. Toimielinten toimikausi on neljä vuotta, josta opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2018 – 31.12.2019. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston nimittämiin toimielimiin on yliopistolain § 46 mukaan ylioppilaskunnan tehtävä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut seuraavat opiskelijaedustajat yliopiston toimielimiin kokouksessaan 29.9.2017 ja valtuuttanut ylioppilaskunnan hallituksen täyttämään puuttuvat opiskelijaedustajapaikat. Ylioppilaskunnan hallitus on täydentänyt edustajiston päätöstä kokouksessaan 11.10.2017.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on valinnut seuraavat opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston toimielimiin toimikaudeksi 1.1.2018 – 31.12.2019.

 

Itä-Suomen yliopiston hallitus

Nimi Tiedekunta Pääaine Kampus
Juho Pulkka YHKA Terveyshallintotiede K
Olli Siirola TT Hammaslääketiede K

 

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio

Jäsen Tdk. Pääaine Kampus Varajäsen Tdk. Pääaine Kampus
Sami Matikainen Fil. Ort.

teologia

J Jussi

Nivala

LuMet Kemia J
Marko Koskelo Fil. Läntinen

teologia

J Karo

Kankus

YHKA Historia J
Sara Peltola YHKA Kauppa-

tieteet

J Rosa

Summanen

Fil. Kasvatustiede,

Ohjaus

J
Vilja Männistö YHKA Yhteiskun-

tapolitiikka

J Johanna

Kerttula

LuMet Ympäristö

tieteet

K
Max Pohjonen YHKA Kauppa-

tieteet

J Katja

Kosonen

TT Terveyden

edistäminen

K
Matti Nivala LuMet Matematiikka J Tommi Anttalainen YHKA Historia J
Roosa Hänninen YHKA Sosiaali-

psykologia

K Kaisa Oinas-Panuma YHKA Yhteiskunta-

tieteet

J
Heidi Turunen YHKA Historia J Olivia

Moilanen

Fil. kasvatustiede,

LOKO

J

 

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen Pääaine Kampus Varajäsen Pääaine Kampus
Sami Matikainen Ortodoksinen

teologia

J Olivia

Moilanen

Kasvatustiede/

LOKO

J
Marko Koskelo Läntinen

teologia

J Saara

Oravuo

Englannin

kieli ja kulttuuri

J
Emmi Rajavuori Kulttuurin-

tutkimus

J Laura

Kupiainen

Kasvatustiede/

Käsityötiede

S
Saara Tenhovuori Kirjallisuus J Pinja

Hiltunen

Kasvatustiede/

Käsityötiede

S
Rosa Summanen kasvatustiede,

ohjaus

J Sonja

Mutanen

Kulttuurin-

tutkimus

J

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen Pääaine Kampus Varajäsen Pääaine Kampus
Vilja Männistö Yhteiskunta-

politiikka

J Max

Pohjonen

Kauppa-

tieteet

J
Ronja Mäkinen Sosiaali-psykologia K Essi

Ikäheimonen

Sosiaali-

psykologia

K
Heidi Turunen Historia J Aleksis

Honkanen

Historia J
Nelli Reinikainen Sosiaali-

tieteet

K Reetta-Kaisa

Vainikainen

Finanssi-

oikeus

J

 

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen Pääaine Kampus Varajäsen Pääaine Kampus
Henna Räisänen Lääketiede K Saara

Myllynpää

Farmasia K
Salli Kosonen Ravitsemus-

tiede

K Lauri

Ågren

Hammas-

lääketiede

K
Niina Lapinlampi Biolääke-

tiede

K Katja

Kosonen

Terveyden

edistäminen

K
Ville Salonpää Lääketiede K Enni

Stigman

Lääketiede K

  

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Jäsen Pääaine Kampus Varajäsen Pääaine Kampus
Arsalan Khan Kemia J Matti

Averio

TKT K
Jussi Nivala Kemia J Johanna

Kerttula

Ympäristö-

tieteet

K
Hanna Saarelainen Ympäristö-

tieteet

K Katja

Honkapää

Sovellettu fysiikka K
Matti Nivala Matematiikka J Saara

Santaniemi

Metsä-

tieteet

J

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, 044-5768417, paasihteeri@isyy.fi

Edunvalvontasihteeri Pekka Koivaara 050-535 3376, soko@isyy.fi