What ISYY

Organisaatio

ISYYssä useat toimielimet tekevät työtä opiskelijoiden paremman elämän eteen. Ylioppilaskunnan organisaatio muodostuu seuraavista:

  • Noin 13 000 jäsentä, jotka ovat ISYYn pohja ja perusta.
  • Edustajisto (39 jäsentä) eli ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin, joka valitaan kahden vuoden välein vaaleilla.
  • Hallitus (7–10 jäsentä), joka valmistelee ja toimeenpanee asiat.
  • Henkilökunta, joka työskentelee kummallakin kampuksella.
  • Kampusvaliokunnat, joihin kuuluu ISYYn hallituksen jäseniä sekä ISYYn jaostojen puheenjohtajat.
  • Jaostot, joita on molemmilla kampuksilla kolme kappaletta: edunvalvontajaosto, vapaa-ajan jaosto ja järjestöjaosto.

ISYYn organisaatiokaavio