What ISYY

Organisaatio

ISYYssä useat toimielimet tekevät työtä opiskelijoiden paremman elämän eteen. Ylioppilaskunnan organisaatio muodostuu seuraavista:

  • Noin 14 000 jäsentä, jotka ovat ISYYn pohja ja perusta.
  • Edustajisto (39 jäsentä) eli ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin, joka valitaan kahden vuoden välein vaaleilla.
  • Hallitus (7–10 jäsentä), joka valmistelee ja toimeenpanee asiat.
  • Henkilökunta, joka työskentelee kummallakin kampuksella.
  • Puheenjohtajaneuvostot, joissa ainejärjestöjen puheenjohtajat tapaavat.
  • Tiimit, joihin on avoimet haut ja joita hallitus perustaa järjestämään tapahtumia ja muuta toimintaa.
  • Kerhot, jotka tuottavat opiskelijoille vapaa-ajan harrastustoimintaa.