Palvelut

Häirintäyhdyshenkilöt

“Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön” (Yliopistolaki)

ISYY tekee omalta osaltaan töitä sen eteen, että Itä-Suomen yliopisto on turvallinen opiskeluympäristö. Opiskelijoilla on oltava mahdollisuus opiskella esteettömästi ja ilman pelkoa esimerkiksi syrjinnästä.

Esteettömän opiskelun tavoitteena on opiskelijoiden yhdenvertaisuus. Esteetön opiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa olla esteenä opiskelulle ja yliopiston tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa opiskelua haittaavat esteet opiskeluympäristöstä.

ISYYn häirintäyhdyshenkilö tarjoaa tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat kohdanneet häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä kampuksella. Häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, mikäli koet opintojen yhteydessä esimerkiksi kiusaamista, syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä. Häirintäyhdyshenkilö voi tarjota keskusteluapua, neuvontaa ja toimia tukihenkilönä ahdistavaksi koetuissa tilanteissa. Häirintäyhdyshenkilö voi järjestää sovittelun osapuolten niin halutessa tai auttaa mahdollisen rikosilmoituksen teossa. Häirintäyhdyshenkilö ei kuitenkaan ole tuomari, viranomainen tai palautteen välittäjä. Häirintäyhdyshenkilö ei päätä siitä, onko henkilön kokema kohtelu häirintää tai kiusaamista, vaan se määritetään lainsäädännössä. Häirintäyhdyshenkilö ei päätä rangaistuksista tai langeta niitä.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt työskentelevät Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Voit ottaa yhteyttä kumpaan häirintäyhdyshenkilöön tahansa, riippumatta siitä, kummalla kampuksella opiskelet.

Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

ISYYn häirintäyhdyshenkilöt

Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), puh. 044 576 8465, soko(at)isyy.fi

Mikko Aaltonen, ISYYn koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), puh. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi