What ISYY

Henkilökunnan yhteystiedot

Helena Kansanen

Pääsihteeri

p. 044 576 8417
paasihteeri(at)isyy.fi

Pääsihteeri vastaa ylioppilaskunnan henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä yleishallinnosta ja sääntöjen lainmukaisuudesta.

Pääsihteerin tärkeimmät työtehtävät ovat hallituksen ja edustajiston sihteröinti ja valmistelut. Pääsihteeriin voi ottaa yhteyttä kaikissa hallintoon liittyvissä asioissa, kuten avustushakemuksissa. Pääsihteeri antaa myös yleistä neuvontaa ja tukea sekä pystyy tarvittaessa ohjaamaan oikean ihmisen juttusille.

Joensuun kampus

Heli Aalto

Korkeakoululiikunnan suunnittelija

p. 044 576 8445
liikuntasuunnittelija(at)isyy.fi
 

 

Liikuntasuunnittelija vastaa SYKETTÄ korkeakoululiikunnan henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä toteuttaa palveluita yhdessä muiden Joensuun SYKETTÄ-työntekijöiden kanssa.
 

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

puh. 050 576 0282
tietosuojavastaava(at)isyy.fi

Tietosuojavastaava toimii asiantuntijana tietosuoja-asioissa sekä yhteyspisteenä ISYYlle ja valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on:
– seurata tietosuojasääntöjen noudattamista
– antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista
– antaa neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin (DPIA) tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
– toimia rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
– tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä.

Tietosuojavastaavalle voit ilmoittaa havaitsemistasi tietoturvallisuuden tai tietosuojan puutteista ja väärinkäytöksistä.
 

Salla Haapavaara

Kansainvälisten asioiden koordinaattori

puh. 044 576 8456
kv.joensuu(at)isyy.fi

Kv-koordinaattorin työnkuvaan kuuluu kaikki, mikä liittyy kansainväliseen liikkuvuuteen, mutta ennen kaikkea saapuvien kv-opiskelijoiden palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuva kehittäminen. Kv-sihteeri huolehtii englanninkielisestä tiedottamisesta, kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta, vapaa-ajan ohjelman järjestämisestä sekä yhteydenpidosta Itä-Suomen yliopiston kv-palveluihin ja muiden ylioppilaskuntien kv-sektoreihin.

Voit kääntyä kv-koordinaattorin puoleen, jos olet kiinnostunut kv-liikkuvuudesta tai kotikansainvälistymisestä (kerhotoiminta, tuutorointi, kv-asiat ainejärjestöissä). Kv-koordinaattoriin kannattaa olla yhteydessä myös, jos haluat tiedottaa esim. kiinnostavasta tapahtumasta englanninkielellä Joensuussa asuville kv-opiskelijoille.

Kansainvälisten asioiden koordinaattorin löydät myös Facebookista: International-Joensuu Isyy. 

Pekka Koivaara

Edunvalvonta-asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö

puh.  044 576 8465
soko(at)isyy.fi

Ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija toimii ylioppilaskunnan asiantuntijana ylioppilaskunnan sosiaali- ja koulutuspoliittisissa asioissa. Edunvalvonta-asiantuntija valmistelee ylioppilaskunnan kannanotot ja vastaa hallinnon opiskelijaedustajien valinnan valmistelusta. Edunvalvonta-asiantuntijaan voi ottaa yhteyttä opiskelijan oikeusturvaan, opintotukeen, opetusjärjestelyihin, opintojen sujuvuuteen tai opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen oppimisympäristöön! Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö on ihminen, joka selvittää opiskelijaan kohdistuneita häirintätapauksia. Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, mikäli koet yliopiston piirissä kiusaamista, syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Niklas Leinonen

Palvelusuunnittelija

puh. 044 576 8418
vapaa-aika(at)isyy.fi
 

Palvelusuunnittelijan työnkuvaan kuuluvat SYKETTÄ-liikuntapalveluiden järjestäminen, ISYYn viestinnän tuottamiseen osallistuminen ja tapahtumien tuottaminen. Lisäksi palvelusuunnittelija toimii ylioppilaskunnan tietosuojayhteyshenkilönä ja tietojärjestelmien pääkäyttäjänä.

Palvelusuunnittelijaan voit olla yhteydessä kaikissa SYKETTÄ-liikuntapalveluita, viestintää, tapahtumia tai tietosuojaa koskevissa asioissa.

Palvelusuunnittelijan löydät myös Facebookista: Sykettä Niklas Leinonen

Maiju Laukkanen
Jäsenpalveluasiantuntija (sijainen)

puh. 044 576 8449
toimisto.joensuu(at)isyy.fi

Jäsenpalveluasiantuntijan löydät Joensuun kampustoimistolta. Häneltä saat lukuvuositarrat ja ISYYn kalenterit sekä tietoa opiskelijakorttiin ja jäsenmaksuun liittyvistä asioista. Voit myös varata tiloja, lainata liikuntavälineitä tai pelejä, ilmoittautua ISYYn tapahtumiin, ostaa ISYY-tuotteita ja haalarimerkkejä sekä vuokrata kestoastioita tai videotykin. Myös SYKETTÄ-liikuntapalveluiden tarroja voi noutaa ja ostaa jäsenpalveluasiantuntijalta toimiston ollessa avoinna. Jos et keksi, keneltä kysyä, kysy jäsenpalveluasiantuntijalta!

Eveliina Scharin

Yhteisöllisyyskoordinaattori

044 491 6529
yk(at)isyy.fi

Yhteisöllisyyskoordinaattori vastaa ISYYn perinteisten sekä uusien vapaa-ajan tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä molemmilla kampuksilla Kuopiossa ja Joensuussa. Uuden tehtävän tavoitteena on jatkaa joulukuussa 2023 päättyneen SILLAT-hankkeen tapahtumien järjestämistä.

Voit olla yhteydessä yhteisöllisyyskoordinaattoriin, mikäli sinulla on esimerkiksi hyviä ideoita ylioppilaskunnan tapahtumiin tai yhteisöllisyyden edistämiseen liittyen.

 

Kuopion kampus

 

Mikko Aaltonen

Asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka, häirintäyhdyshenkilö

puh. 044 576 8414
koso(at)isyy.fi

Ylioppilaskunnan edunvalvonnan asiantuntija toimii ylioppilaskunnan asiantuntijana ylioppilaskunnan sosiaali- ja koulutuspoliittisissa asioissa. Hän valmistelee ylioppilaskunnan kannanotot ja vastaa hallinnon opiskelijaedustajien valinnan valmistelusta. Häneen voi ottaa yhteyttä opiskelijan oikeusturvaan, opintotukeen, opetusjärjestelyihin, opintojen sujuvuuteen tai opiskelijan terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.

Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen oppimisympäristöön! Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö on ihminen, joka selvittää opiskelijaan kohdistuneita häirintätapauksia. Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön voit ottaa yhteyttä, mikäli koet yliopiston piirissä kiusaamista, syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää tai asiatonta käytöstä. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Liisa Kainulainen

Järjestöasiantuntija

puh. 044 576 8419
jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi
 

Järjestöasiantuntijan löytää ylioppilaskunnan Kuopion kampustoimistolta Lukemalta aina toimiston aukioloaikoina. Häneltä saat opiskelijakortin lukuvuositarrat sekä tietoa opiskelijakorttiin ja jäsenmaksuun liittyvistä asioista. Järjestöasiantuntijan kautta hoituvat Lukeman tilavaraukset. Toimistolta voit ostaa myös erilaisia tuotteita haalarimerkeistä tapahtumalippuihin sekä SYKETTÄ-liikuntapalveluiden tarroja. Järjestöasiantuntija toimii ISYYn kerhojen sekä ainejärjestöjen ja kampusjärjestöjen yhteyshenkilönä ja hallinnoi Studentian bändikämppätiloja.

Ellet keksi, keneltä kysyä, kysy järjestöasiantuntijalta!

Järjestöasiantuntijan löydät myös Facebookista: Järjestöasiantuntija Isyy Kuopio

Erja Leinonen

Kirjanpitäjä

puh. 044 576 8423
erja.leinonen(at)isyy.fi

ISYYn kirjanpitäjä vastaa kirjanpidon lisäksi ostoreskontran hoidosta sekä palkanlaskennasta.

Ada Hyytiäinen

Viestintäsuunnittelija

puh. 044 576 8426
tiedotus(at)isyy.fi
 

Viestintäsuunnittelija tuottaa ja koordinoi ISYYn pääviestintäkanavien (mm. verkkosivut, uutiskirjeet, Facebook, Instagram) sisältöä sekä pitää näitä yllä. Hän myös suunnittelee ja kehittää ylioppilaskunnan viestintää yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä kouluttaa, auttaa ja neuvoo viestintään liittyvissä asioissa. 

Ota yhteyttä jos:
– sinulla on kysyttävää tai kehittämisideoita ISYYn viestintään liittyen
– kaipaat apua tai neuvoja viestintäasioissa
– haluat materiaalia ISYYn viikkotiedotteisiin tai muihin viestintäkanaviin

Viestintäsuunnittelijan löydät myös Facebookista: Tiedotussihteeri Isyy

Elina Pitkänen

Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori

puh. 044 576 8413
kv.kuopio(at)isyy.fi

Kansainvälisten asioiden ja hallinnon koordinaattori vastaa ylioppilaskunnassa sekä hallinnollisista tehtävistä että kansainvälisistä asioista Kuopion kampuksella.

Hallinnon koordinaattorin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi hallituksen päätösluetteloiden laatiminen sekä tapahtumien ja koulutusten järjestäminen. Myös Kuopion jaostojen pöytäkirjojen arkistointi kuuluu hallintokoordinaattorin tehtäviin.

Kansainvälisten asioiden sektorilta koordinaattorin työnkuvaan puolestaan kuuluu englanninkielinen tiedottaminen ja kv-opiskelijoiden edunvalvonnasta ja palveluista huolehtiminen. Voit kääntyä koordinaattorin puoleen, jos olet kiinnostunut kv-liikkuvuudesta tai kotikansainvälistymisestä (esimerkiksi kerhotoiminta, tuutorointi, kv-asiat ainejärjestöissä). Koordinaattoriin kannattaa olla yhteydessä myös, jos haluat tiedottaa kiinnostavasta tapahtumasta englanniksi Kuopiossa asuville kv-opiskelijoille.

Sirpa Risto

Korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija, toimistopäällikkö Kuopion kampus

puh. 044 576 8446
liikuntasuunnittelija.kuopio(at)isyy.fi

Liikuntasuunnittelijalla on vetovastuu SYKETTÄ-palveluista, jotka tarjoavat liikuntapalveluja Itä-Suomen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Liikuntasuunnittelija suunnittelee, toteuttaa ja kehittää SYKETTÄ-korkeakoululiikuntapalveluja Kuopiossa. Hän myös hallinnoi korkeakoululiikuntapalvelujen taloutta ja selvittää rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi liikuntasuunnittelija koordinoi yhteistyötä erilaisten liikuntapalvelujen tuottajien kanssa ja toimii esimiehenä liikunnanohjaajille.

Liikuntasuunnittelijan löydät myös Facebookista: Sirpa Risto (Liikuntasuunnittelija Paristo)