Vaikuta

Mukaan hallopediksi

Halloped-haku on auki! Katso hakuohjeet sivun alalaidasta.

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat opiskelijoita, jotka toimivat päätöksentekijöinä yliopiston eri toimielimissä.

 • Hallopedit ovat toimielinten täysivaltaisia jäseniä.
 • Hallopedien tehtävänä on valvoa opiskelijan etuja sekä pitää opiskelijan puolta yliopiston päätöksenteossa.
 • Hallopedit toimivat viestinvälittäjinä opiskelijoiden sekä yksikön, tiedekunnan tai yliopiston johdon välillä toimielimestä riippuen.

Yliopiston hallinto

Yliopiston hallinto on edustuksellisen demokraattista, eli jokainen yksikkö päättää omista asioistaan sille määrättyjen varojen puitteissa. Yliopiston hallinnossa toteutetaan niin kutsuttu kolmikantamallia. Kolmikantamallissa päätöksiä tekevässä toimielimessä ovat edustettuina

 • professorit
 • muu tutkimus- ja opetushenkilöstö sekä muu henkilöstö eli niin kutsuttu keskiryhmä
 • opiskelijat.

Millään ryhmällä ei saa olla toimielimessä yli 50 % edustusta.

Opiskelijat toimivat päätöksentekijöinä neljässä toimielimessä

Yliopiston toimielinten toimikausi on neljä vuotta, mutta opiskelijaedustajien toimikausi kestää tästä kaksi vuotta, eli opiskelijaedustajat vaihtuvat kahden vuoden välein.

ISYYllä on lakisääteinen velvollisuus nimittää opiskelijaedustajat

 • yliopiston hallitukseen
 • yliopistokollegioon
 • tiedekuntaneuvostoihin eli tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten perustettujen yksiköiden johtokuntiin
 • muutoksenhakulautakuntaan.

ISYYn edustajisto valitsee opiskelijaedustajat näihin toimielimiin sekä päättää tarvittaessa hallituksen ja yliopistokollegion täydentämisestä kesken toimikauden.

Tiedekuntaneuvostojen täydentämisestä kesken toimikauden sekä muiden opiskelijaedustajien valitsemisesta päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Voit ottaa oman yksikkösi hallopedeihin yhteyttä, mikäli jokin päätös tai menettelytapa ihmetyttää tai mietityttää sinua.

Lisäksi ylioppilaskunta saa vuosittain lukuisan määrän yhteydenottoja yliopiston toimintaa tukeviin tai sääteleviin tai päätöstä valmisteleviin työryhmiin tai toimikuntiin. Ilmoitamme kaikista tulevista nimeämispyynnöistä virallisilla viestintäkanavillamme.

Sinustako halloped?

Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, joiden tehtävänä on pitää opiskelijan puolta yliopiston päätöksenteossa, tuoda hallintoon opiskelijanäkökulmaa sekä varmistaa, että opiskelijoita kuullaan yliopiston korkeinta johtoa myöten.

ISYY ilmoittaa avoimena olevista halloped-paikoista verkkosivuillaan ja muissa viestintäkanavissa. Jokainen Itä-Suomen yliopistossa läsnä oleva perustutkinto-opiskelija tai jatko-opiskelija voi hakea hallopediksi.

Halloped-toiminnasta on mahdollisuus hakea toimikauden jälkeen 1–10 opintopistettä.

Yliopiston toimielimet

Yliopiston hallitus

Hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa yliopiston suurimmissa strategisissa kysymyksissä sekä tärkeimmissä henkilövalinnoissa. Sen keskeisiä tehtäviä ovat

 • Rehtorin ja akateemisen rehtorin valinta
 • Yliopiston toiminnan tavoitteista, strategiasta ja budjetista päättäminen
 • Yliopiston toimintaa ohjaavien johtosääntöjen ja vastaavien dokumenttien hyväksyminen
 • Yliopistoon otettavien opiskelijoiden määrästä päättäminen

Hallituksessa tulee olla kolmikanta-periaatteen mukaisten ryhmien edustus. Lisäksi vähintään 40 % on hallituksen ns. ulkopuolisia jäseniä, joiden tulee edustaa laaja-alaisesti yliopiston koulutus- ja tutkimustoiminnan asiantuntemusta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tällä hetkellä UEF:n hallituksessa toimii 10 jäsentä, joista 4 on ns. ulkopuolisia ja 2 professoreita, 2 keskiryhmää ja 2 opiskelijoita.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio valvoo hallituksen toimintaa. Sen tarkoituksena on

 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja
 • vahvistaa yliopistoyhteisön valinnat hallituksen jäseniksi
 • päättää hallituksen ja sen yksittäisen jäsenen erottamisesta
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös
 • päättää mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallitusta kohtaan

Tiedekuntaneuvostot

Itä-Suomen yliopistossa on neljä tiedekuntaa

 • Filosofinen tiedekunta
 • Terveystieteiden tiedekunta
 • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan ylin päättävä elin, jonka tehtävänä on mm.

 • tehdä esitys professorin tehtävään otettavasta henkilöstä
 • määrittää professorin tehtävä
 • päättää tiedekunnan talousarvio
 • päättää tiedekunnan opetussuunnitelmasta

Avoinna olevat haut halloped-paikkoihin toimikaudelle 2019–2020

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee tällä hetkellä:

 • yliopiston hallitukseen kahta (2) varsinaista edustajaa
   
 • yliopistokollegioon kahdeksaa (8) varsinaista edustajaa ja näille kahdeksaa (8) varaedustajaa
   
 • viittä (5) varsinaista edustajaa Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja näille viittä (5) varaedustajaa
   
 • neljää (4) varsinaista edustajaa Terveystieteiden, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin ja näille neljää (4) varaedustajaa.

Kaikki hakemukset tulee jättää joko sähköisellä lomakkeella tai paperisena ylioppilaskunnan toimistoihin tiistaina 24.9. klo 12.00 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Sähköisen hakemuksen löydät tästä. (Hakulomake hallinnon opiskelijaedustajaksi toimikaudelle 2020–2021, avautuu uuteen ikkunaan.) 

Viralliset hakukuulutukset: (PDF-tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan)

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston hallitukseen

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston tiedekuntien tiedekuntaneuvostoihin

Avoinna olevat haut halloped-paikkoihin toimikaudelle 2019, syksy

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustuspaikat vuoden 2019 loppuun saakka vapautuneiden opiskelijaedustuspaikkojen tilalle:

 • Itä-Suomen yliopiston hallitukseen, 1 edustaja
   
 • Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon, 1 varaedustaja
   
 • Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon, 1 varaedustaja
   
 • Fazer Food & Co:n ravintolatoimikuntaan, Joensuun kampus, 1 edustaja
  - Ravintolatoimikunta kokoontuu n. 5 kertaa vuodessa ja tekee linjauksia mm. Food & Co:n ruokatarjontaan, markkinointiin sekä seuraa aterioiden myyntiä.
   
 • Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan, 1 varaedustaja
  - Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä yliopiston omat sisäiset päätökset koskien opintosuoritusten arvostelua sekä opiskelijavalintaa.

Sähköisen hakemuksen löydät tästä. (Hakulomake hallinnon opiskelijaedustajaksi vuoden 2019 loppuun, avautuu uuteen ikkunaan.) 

Hakuaika päättyy 3.10. klo 12.00.

Viralliset hakukuulutukset: (PDF-tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan)

Hakukuulutus: Opiskelijaedustaja Itä-Suomen yliopiston hallitukseen

Hakukuulutus: Opiskelijavaraedustaja Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon

Hakukuulutus: Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto