Palvelut

Koulutukset

ISYYn järjestökoulutus järjestetään vuosittain helmikuussa. Kerhojen kouluttaminen hoidetaan vuosittaisilla kerhokohtaisilla tapaamisilla. Lisätietoja koulutuksista antaa järjestöasiantuntija

Järjestökoulutus

Järjestökoulutuksen tavoitteena on antaa järjestöjen hallitusten jäsenille työkaluja tulevan vuoden toiminnan toteuttamista varten. Koulutuksessa käydään läpi myös yhdistystoiminnan perusteita.

Kerhokoulutus

Kerhokoulutukset ovat vapaamuotoisia tapaamisia joissa kerhojen johtokunnat ja muut kerhoaktiivit saavat ohjeistusta kerhotoiminnan pyörittämiseen. Tapaamisen sisältö määräytyy kerhon tarpeiden ja toiveiden mukaan mutta yleensä koulutus keskittyy kerhon taloudenpitoon, viestintään ja hallintoon. Kerhot ovat ISYYn alaisia toimijoita, joten koulutuksessa perehdytään myös siihen, millainen toiminta on ISYYn arvojen ja tapojen mukaista. Kerhokoulutuksia järjestetään ympärivuotisesti aina, kun kerhotoimijat sitä pyytävät.

Tulevat koulutukset

Ei tulevia koulutuksia.

Lisätietoja:

Isyy.fi: Henkilökunta (yhteystiedot)