Vaikuta

Mukaan hallitukseen

ISYYn hallituksessa toimii puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4–8 hallituksen jäsentä. Kaikki hallituslaiset ovat opiskelijoita Itä-Suomen yliopistossa ja jokaisella on oma vastuualueensa hallituksessa. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee hallituksen. 

ISYYn jäsenet voivat hakea hallitukseen missä vaiheessa opintojaan tahansa. Hallituksessa pääset vaikuttamaan siihen, mitä ylioppilaskunnassa tehdään ja mihin suuntaan ylioppilaskuntaa viedään. Sen lisäksi pääset vaikuttamaan asioihin hyvin läheisesti yliopiston suuntaan, verkostoitumaan ja kerryttämään hyödyllistä kokemusta luottamustoimessa toimimisesta. Vuoden aikana verkostoidut myös kansallisesti muiden ylioppilaskuntatoimijoiden kanssa ympäri Suomea. 

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa ylioppilaskunnan päivittäisestä toiminnasta yhdessä työntekijöiden kanssa Joensuun ja Kuopion kampuksilta käsin. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Ylioppilaskunnan sektoreita ovat esimerkiksi koulutuspolitiikka, vapaa-aika, viestintä, kansainväliset asiat sekä sosiaalipolitiikka.

Hallituksen jäsenten tehtävinä ovat sektoreiden toiminnan lisäksi esimerkiksi opiskelijavaikuttaminen ja edunvalvonta, ylioppilaskunnan edustaminen ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaaminen. 

Hallituksen toimintaan kuuluu myös tiivis keskinäinen yhteistyö Joensuussa ja Kuopiossa yli kampusrajojen. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden ylioppilaskuntien kanssa valtakunnallisesti.

Hallituksessa toimiminen

Ylioppilaskunnan hallitustoimi saattaa viedä paljonkin aikaa ja siitä maksetaan palkkio. Palkkion on tarkoitus mahdollistaa se, että hallitustyöskentelyyn on mahdollista sitoutua aktiivisesti ja että opintotuen nostaminen tai muu työssäkäynti ei ole välttämätöntä hallitusvuoden aikana. Hakiessa kannattaakin huomioida, että opintojen suorittaminen tai kokopäiväinen työskentely muualla hallitustoimen kanssa samanaikaisesti saattaa olla aikataulujen ja kuormituksen kannalta haastavaa.

Hallitus kokoustaa pääsääntöisesti viikoittain pois lukien loma-ajat, ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmätyöskentelyihin. Hallituksen toiminta keskittyy yleensä arkipäiviin ja monet asiat, kuten työryhmiin ja kokouksiin osallistumiset, sijoittuvat klo 8–17 väliselle ajalle.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, mutta valitut hallituksen jäsenet aloittavat tehtäviinsä perehtymisen jo edellisen vuoden puolella. 

Hallituksessa toimimisesta on mahdollista saada 3 opintopistettä. 

Hakukuulutus ISYYn hallitukseen

Ei avoinna olevia hakukuulutuksia tällä hetkellä.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Hallitus

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Hallitus (Yhteystiedot)

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Edustajiston yhteystiedot