What ISYY

Mikä ISYY

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta eli ISYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, joka toimii Itä-Suomen yliopiston kampuskaupungeissa Joensuussa ja Kuopiossa.

ISYYn jäseniä ovat kaikki Itä-Suomen yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat. Eli jos opintosi johtavat esimerkiksi kandidaatin tai maisterin tutkintoon, olet ISYYn jäsen. Tällä hetkellä meillä on noin 14 000 jäsentä. Ylioppilaskunnan jäsenyys perustuu yliopistolakiin.

ISYYn tehtävät

Ylioppilaskuntien tavoitteet on määritelty yliopistolaissa. ISYYn keskeinen tehtävä on toimia jäseniään yhdistävänä organisaationa. Lisäksi ISYY pyrkii edistämään opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa ja tarjoaa palveluita jäsenilleen.

ISYY on osa valtakunnallista ylioppilaskuntien verkostoa sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsen.

ISYY on jaettu kolmeen sektoriin tehtävänsä toteuttamiseksi.

 • Edunvalvonta, jonka tarkoituksena on ajaa opiskelijoiden etua paikallisesti yliopistossa ja kampuskaupungeissa sekä laajemmin yhteiskunnassa.
 • Vapaa-aika, johon kuuluvat kansainväliset asiat, liikunta ja kulttuuri sekä ympäristö- ja kehitysyhteistyöasiat.
 • Järjestötoiminta, joka tarjoaa ISYYn jäsenille mahdollisuuksia toimia aktiivisesti opiskelijayhteisönsä jäsenenä.

ISYYn arvot

ISYYn toimintaa ohjaa neljä keskeistä arvoa:

 • luottamus
 • dialogi
 • yhteisöllisyys
 • yhdenvertaisuus.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu turvaa sen toiminnan

Ylioppilaskunnan jäsenyys perustuu yliopistolakiin. Toisin sanoen, jos opiskelija suorittaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa yliopistossa, hän on automaattisesti ylioppilaskunnan jäsen. Jäsenten on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu vuosittain tai puolivuosittain.

Ylioppilaskunnan edustajisto päättää jäsenmaksun suuruuden. Edustajisto koostuu opiskelijoista ja se valitaan vaaleilla. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen voi asettua ehdolle vaaleissa ja äänestää, ja vaikuttaa näin ylioppilaskunnan päätöksentekoon sekä muun muassa jäsenmaksun suuruuteen.

Jäsenmaksujen avulla voimme tarjota jäsenillemme palveluita. Näistä palveluista laajin, koko toimintaa läpäisevä kokonaisuus, ovat edunvalvontapalvelut. Edunvalvontapalvelujen tarkoitus on edistää opiskelijoiden edun toteutumista yliopistossa, kampuskaupungeissa ja yhteiskunnassa ylipäätään. Toiminnan jatkuvuus on tärkeää, sillä edunvalvontatyö on pitkäjänteistä vaikuttamista, neuvottelemista ja lobbaamista.

Ylioppilaskunta on aina opiskelijan asialla

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on eräänlainen opiskelijan perusturva, sillä ylioppilaskunta edustaa kaikkia jäseniään. Ylioppilaskunnan puoleen voit kääntyä aina, kun sinua mietityttää, toteutuuko opiskelijan etu.

Jatkuvuus takaa sen, että ylioppilaskunnan tarjoama edunvalvonta, vaikutusmahdollisuudet ja vapaa-ajan toiminta ovat kaikkien jäsentemme saatavilla opiskelijasukupolvelta toiselle.

Palveluiden lisäksi ylioppilaskunnan jäsenet voivat käyttää valtakunnallisia ja paikallisia opiskelijoille kuuluvia etuisuuksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi julkisen liikenteen opiskelija-alennukset. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsenet ovat oikeutettuja Kelan ateriatukeen.

ISYYn palvelut

ISYYn tarjoaa jäsenilleen muun muassa asiantuntijapalveluita, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöille tarjoamme mm. neuvontaa, koulutuksia sekä mahdollisuuden hakea avustuksia.

ISYYn keskeiset palvelut ovat:

 • edunvalvontapalvelut
 • opiskelijakortti sekä lukukausi- tai lukuvuositarra
 • vaikuttamismahdollisuudet eli mahdollisuus hakea hallinnon opiskelijaedustajaksi, hallituksen jäseneksi tai edustajiston jäseneksi sekä toimia ylioppilaskunnan tiimeissä
 • tapahtumat ja teemaviikot
 • kaikille jäsenille avoin kerhotoiminta
 • edulliset SYKETTÄ-liikuntapalvelut
 • kansainväliset palvelut
 • häirintäyhdyshenkilöiden palvelut
 • viestintäpalvelut, esimerkiksi viikoittaiset uutiskirjeet
 • neuvonta ja tuki: Meiltä voi kysyä neuvoa opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista. Jollemme osaa auttaa sinua itse, ohjaamme sinut eteenpäin.
 • järjestöille suunnatut palvelut, esimerkiksi avustukset ja koulutukset
 • tilat, joita esimerkiksi ainejärjestöt ja ISYYn jäsenet voivat vuokrata edullisesti tapahtumiinsa
 • opiskelijakalenteri
 • mahdollisuus lainata liikuntavälineitä ja lautapelejä.
 • kirjanvaihtopiste toimistoilla

Lue lisää

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Palvelut