What ISYY

Edustajisto

Edustajisto on ISYYn ylin päättävä toimielin. Edustajistossa on 39 jäsentä, jotka kaikki ovat opiskelijoita ja ISYYn jäseniä. Edustajiston jäsenet, eli edaattorit, valitaan vaaleilla parittomien vuosien marraskuussa. Edustajiston toimikausi on siis kaksi vuotta. Edustajistovaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ISYYn jäsenet.

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat ISYYn hallituksen nimeäminen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen. Edustajisto voi tarvittaessa muodostaa valiokuntia, jotka tukevat edustajiston työskentelyä.

Edustajiston kokouksia on lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia myös kaikille ISYYn jäsenille ja tavoitteena on, että kokouksia voi seurata myös etäyhteyden välityksellä.

Tulevat edustajiston kokoukset

Kevät 2020:

1.2.
12.3.
8.4. 
19.5.

Edustajistolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa

  • Puheenjohtaja Olli Auvinen
  • Ensimmäinen varapuheenjohtaja Vili Moisio
  • Toinen varapuheenjohtaja Valtteri Bovellan

Edustajiston puheenjohtajan tehtävät

Edustajiston puheenjohtajaa kutsutaan myös ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi. Hänen tehtävänään on johtaa edustajiston toimintaa, toimia puheenjohtajana edustajiston kokouksissa ja valvoa ylioppilaskunnan toiminnan lain- ja säännönmukaisuutta.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat myös tapaamiset esimerkiksi yliopiston ja kampuskaupunkien johdon kanssa sekä edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa. Edustajiston puheenjohtaja varmistaa omalta osaltaan, että ISYY on mukana päätöksenteossa kaikilla tasoilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Edustajiston varapuheenjohtajiston tehtävät

Edustajiston varapuheenjohtajat toimivat puheenjohtajan apuna ja tukena edustajiston toiminnan johtamisessa. Lisäksi ensimmäinen varapuheenjohtaja toimii edustajiston kokouksessa puheenjohtajana, jos varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Varapuheenjohtajilla on kokonaisvaltainen käsitys ylioppilaskunnan toiminnasta. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ohella he valvovat strategisten linjojen toteutumista. Varapuheenjohtajat pysyttelevät ajan tasalla ylioppilaskunnan asioissa ja heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus ISYYn hallituksen kokouksissa.

Edustajiston jäsenten tehtävät

Edustajiston jäsenet osallistuvat kokouksiin ja käyttävät niissä puhe- ja äänestysoikeuttaan. Edustajiston jäsen voi myös toimia valiokunnassa.

Edustajiston valiokunnat

Valiokuntien tarkoitus on tukea ja tehostaa edustajiston toimintaa. Lisäksi ne antavat selvityksen toiminnastaan edustajiston kokouksissa. Valiokunnat voivat myös tehdä edustajistolle tai hallitukselle esityksiä toimialaansa kuuluvista asioista.  Ainoa sääntömääräisesti pakollinen valiokunta ISYYssä on sääntövaliokunta, jonka tehtävä on valmistella muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin.

Jos sääntöjen tulkinnasta tulee erimielisyyksiä, sääntövaliokunta antaa sitovan sääntötulkinnan edustajiston puheenjohtajalle. Lisäksi, sääntövaliokunta antaa lausunnon, jos ylioppilaskunta tai jokin sen toimielimistä käsittelee oikaisupyyntöä tai -vaatimusta.

Lue lisää:

Isyy.fi: Edustajiston yhteystiedot