Tietosuoja

Tietosuoja

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on sitoutunut suojaamaan jäsentensä yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. ISYY sitoutuu tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta. ISYY kertoo avoimesti henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan. ISYYn oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen valvoitteeseen (Yliopistolaki 2009/558 § 46). Lisäksi ISYY käsittelee henkilötietoja erilaisten palveluiden toteuttamiseksi, joiden käsittelyn oikeutus perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen (Tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta a).

ISYYn tietosuojaselosteissa on kerrottu tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa rekisterinpitäjältä. Tietosuojaan liittyvien lomakkeidenkäsittelyaika on yksi kuukausi (1 kk) lomakkeen vastaanottamis- tai saapumispäivästä.

ISYYn tietosuojavastaava toimii asiantuntijana tietosuoja-asioissa sekä yhteyspisteenä ISYYlle ja valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaavalle voit ilmoittaa havaitsemistasi tietoturvallisuuden tai tietosuojan puutteista ja väärinkäytöksistä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät täältä.

ISYYn vuosittainen tietotilinpäätös kuvaa tietosuojan ja tietoturvan tilaa ISYYssä.
Tietotilinpäätös 2022 (pdf)
Tietotilinpäätös 2021 (pdf)
Tietotilinpäätös 2020 (pdf)
Tietotilinpäätös 2019 (pdf)
Tietotilinpäätös 2018 (pdf)

Tietosuojaan liittyviä lomakkeita

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen (pdf)
Henkilötietojen oikaisu ja poistaminen (pdf)
Henkilötietojen tarkastaminen (pdf)

Lue lisää:

Tietosuoja.fi: Tietosuojavaltuutetun toimisto
Eur-lex.europa.eu: EU:n yleinen tietosuoja-asetus