Palvelut

Edunvalvonta

Opiskelijoiden edunvalvonnan tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa ja turvata opiskelijoiden mahdollisuudet hyvään elämään. Edunvalvonta käsittää koko opiskelijaelämän skaalan isoista, periaatteellisista ja rakenteellisista muutoksista aivan arkipäiväiseen toimintaan, kuten siihen, millä ja miten täytät kauppakassisi. Suomessa konkreettisia edunvalvonnan aikaansaannoksia ovat mm. opintotuki, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön palvelut sekä monipuoliset opiskelijaedut ja -alennukset.

Opiskelijoiden edunvalvonta on ylioppilaskuntien lakisääteinen tehtävä. Se tarkoittaa sitä, että ylioppilaskunta on aina opiskelijan asialla ja vaikuttaa yliopistossa ja laajemmin yhteiskunnassa siten, että opiskelijoiden näkökulma otetaan huomioon. Opiskelijat voivat myös aina olla yhteydessä omaan ylioppilaskuntaansa, jos kokevat, että opiskelijan näkökulma on sivuutettu joko omien opintojen piirissä, yliopistossa tai yhteiskunnassa.

Edunvalvonta pitää sisällään neuvontaa, opastusta, neuvottelua, keskustelua, vuoropuhelua, edustamista jne. Tarkoituksena on, että opiskelijan ääni tulee kuulluksi yliopiston ja muiden opiskelijaa lähellä olevien ryhmien päätöksenteossa.

Edunvalvojan kultainen muistisääntö: asiat eivät ole koskaan niin hyvin, ettei niitä voisi koittaa parantaa!

ISYYn edunvalvonnasta vastaavat toimijat muun muassa: 

  • tapaavat säännöllisesti yliopiston johtajia, hallintohenkilökuntaa tai sidosryhmiä
  • pitävät yhteyttä säännöllisesti ylioppilaskunnalle tärkeisiin sidosryhmiin (YTHS, Kuopas, Elli, KELA, kampuskaupungit, SYL jne.)
  • edustavat ISYYta eri työryhmissä tai kokoonpanoissa ja tuovat näihin opiskelijanäkökulmaa sekä pyrkivät vaikuttamaan päätöksiin jo niiden valmisteluvaiheessa.
  • antavat lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoille tärkeistä asioista kuten johtosäännöistä, opiskelija-asumisesta, opetusjärjestelyistä jne.
  • edustavat opiskelijoita julkisuudessa
  • antavat yksilökohtaista neuvontaa, mikäli opiskelija kokee oikeusturvansa loukatuksi.

ISYYn edunvalvontapalvelut

ISYYn henkilökuntaan kuuluu kaksi edunvalvonnan asiantuntijaa, joista toinen työskentelee Joensuun kampuksella ja toinen Kuopion kampuksella. Kummallakin kampuksella työskentelee myös kansainvälisten asioiden koordinaattori, joka vastaa kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonnasta.

Lisäksi edunvalvontaa tehdään jokaisessa ylioppilaskunnan toimielimessä eli edustajistossa, hallituksessa, sekä esimerkiksi puheenjohtajaneuvostoissa. Opiskelijan edunvalvonta on siis koko organisaatiota läpäisevä tehtävä jonka puitteissa ISYY pitää tiiviisti yhteyttä muun muassa yliopistoon ja muihin opiskelijoiden arkeen vaikuttaviin toimijoihin.  ISYYn edunvalvontatyö on päivittäistä ja aina hereillä, sillä opiskelijoihin vaikuttavia päätöksiä ja linjauksia tehdään jatkuvasti.

Milloin ISYYn edunvalvonta voi auttaa sinua 

ISYYn edunvalvonnan asiantuntijat tekevät työtä kaikkien jäsenten hyväksi oppiaineesta tai opintovuosista riippumatta. Edunvalvonnalla vaikutetaan yleisluontoisiin linjauksiin, mutta asiantuntijat ja kansainvälisten asioiden koordinaattorit auttavat myös yksittäisiä opiskelijoita opiskeluihin tai opiskelijaelämään liittyvissä ongelmatilanteissa.  

Voit ottaa yhteyttä edunvalvonnan asiantuntijoihin esimerkiksi silloin jos koet, että sinua ei ole kohdeltu tasavertaisesti opintoihisi liittyvissä asioissa tai näyttää siltä, että opiskelijoiden yhdenvertaisuus yliopistolla ei toteudu.  

Edunvalvonnan asiantuntijoita voit lähestyä henkilökohtaisissa asioissa tai tilanteissa, joissa huomaat, että opiskelijanäkökulma on sivuutettu yleisemmin. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.

Mukaan opiskelijaedunvalvontaan!

Jokainen ISYYläinen hyötyy edunvalvonnasta ja voi käyttää siihen liittyviä palveluita. Lisäksi ISYYn jäsenenä voit itse osallistua edunvalvontatyöhön ISYYn toimielimissä ja omassa ainejärjestössäsi. Opiskelijoiden edunvalvonta on paikallisesti ja valtakunnallisesti vaikuttavaa ja tärkeää työtä. Bonuksena saat hyvää kokemusta, hyödyllisiä verkostoja ja pääset mukaan eturiviin itseäsi koskevaan päätöksentekoon.

ISYYn edunvalvontaan pääset mukaan esimerkiksi hakeutumalla hallitukseen, edunvalvontatiimeihin tai asettumalla ehdolle edustajistovaaleissa. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa mahdollisuuden päästä hallinnon opiskelijaedustajaksi yliopiston toimielimiin. Näistä avoimista “hallopedpaikoista” ilmoitetaan ISYYn nettisivuilla.

Jos haluat tehdä edunvalvontaa omassa ainejärjestössäsi, kannattaa sinun ottaa yhteyttä ainejärjestösi hallitukseen.

Seuraa viestintäkanaviamme, jotta et missaa mahdollisuuksia vaikuttaa opiskelijan paremman huomisen puolesta! Ota myös seurantaan ISYYn Edunvalvonta voi kannattaa Facebook-ryhmä eli EVVK.

Lue lisää:

Isyy.fi: Vaikuta

Isyy.fi: Edustajistovaalit

Isyy.fi: Mukaan hallitukseen

Isyy.fi: Mukaan hallopediksi

Isyy.fi: Mukaan tiimeihin