Palvelut

Mukaan kansainväliseen toimintaan

Kansainvälistyminen opintojen aikana on helppoa ja hyödyllistä. Tiesithän, että sinun ei tarvitse lähteä vaihtoon, jotta voit saada kansainvälistä kokemusta opintojesi aikana? Kotikansainvälistyminen on erinomainen tapa tutustua erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin, kartuttaa kielitaitoa ja saada hyödyllistä kokemusta monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä toimimisesta.

ISYY rohkaisee kaikkia opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan kansainvälistymään opintojen aikana! Ohjeita vaihtoon lähdöstä sekä kansainvälisestä harjoittelusta löydät yliopiston ylläpitämästä opiskelijoiden käsikirjasta, Kamusta.

UEF//Kamu, avautuu uuteen välilehteen: Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen

Jos haluat kansainvälistyä kotimaassa, poimi vinkit tältä sivulta.

ISYYn kansainväliset kerhot

ISYYn alaisuudessa toimii kansainvälisiä kerhoja, jotka järjestävät ohjelmaa ja ajanvietettä kotimaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. ISYYn kerhot ovat avoimia kaikille jäsenille, joten olet lämpimästi tervetullut mukaan myös kansainvälisten kerhojen toimintaan. Kansainvälisten kerhojen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että mukana on myös kotimaisia opiskelijoita.

Voit myös itse perustaa kerhon! Kerhojen yhteystiedot sekä ohjeet kerhon perustamiseen löydät Vapaa-aika -osiosta.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kerhot

ISYYn kielikahvilatoiminta

Kielikahvilat (Language Café) ovat epävirallisia kielikursseja, joita opiskelijat voivat järjestää muille opiskelijoille. Kielikahvilatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on erinomainen tilaisuus tutustua ihmisiin ympäri maailmaa, oppia uusi kieli, kerrata jo oppimaasi kieltä tai kerätä kokemusta opettamisesta. Voit myös saada opintopisteitä kielikahviloista joko opettajana (2 op) tai osallistujana (1 op).

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kielikahvilatoiminta

Ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaavat

Ainejärjestöjen kansainvälisten asioiden vastaavat tekevät tärkeää työtä kansainvälisyyden edistämiseksi omissa ainejärjestöissään. Ainejärjestötoiminta kansainvälisten asioiden parissa on myös hyvä tapa luoda kontakteja kansainvälisiin toimijoihin. Kansainvälisten asioiden vastaavan tehtävän kuvan voi useimmiten räätälöidä oman kiinnostuksen mukaiseksi. Ainejärjestön kansainvälisten asioiden vastaava voi esimerkiksi

 • kontaktoida oman alansa kansainvälisiä opiskelijoita ja tutustuttaa heitä ainejärjestön toimintaan
 • kehittää ainejärjestön englanninkielistä viestintää (yhdessä muun hallituksen kanssa)
 • seurata omaan oppiaineeseen liittyviä kansainvälisiä asioita
 • vaikuttaa oman oppiaineen vaihto- ja harjoittelukohteisiin
 • tuoda esille opiskelijoiden toiveita kansainvälistymiseen liittyen
 • järjestää kansainvälisen ekskursion tai illan yhdessä muiden hallitustoimijoiden kanssa.

Alakohtaiset kansainvälistymismahdollisuudet voivat olla hyvinkin vaihtelevia, kannattaa siis keskustella kansainvälisyyteen liittyvistä toiveista ja ajatuksista oman ainejärjestön kesken.

Voit olla yhteydessä ISYYn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavaan tai kansainvälisten asioiden koordinaattoreihin, jos haluat apua ainejärjestösi kansainvälisten asioiden kehittämiseen.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Opas järjestön kv-toimintaan (PDF)

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Hallitus (yhteystiedot)

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Henkilökunta (yhteystiedot)

Kotikansainvälistymistä edistävä hanke

ISYY avaa vuosittain järjestöjen ja kerhojen kansainvälisen toiminnan kehityshankeavustuksen, joka on tarkoitettu kotikansainvälistymistä edistäviin tapahtumiin ja projekteihin. Esimerkkeinä hankkeista voi olla mm. uudenlaiset tavat, jolla saa kansainvälisiä opiskelijoita paremmin mukaan ainejärjestön toimintaan, kielikylpy tai kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden ryhmäyttäminen keskenään. Avustusta myönnettäessä suositaan pitkäjänteisesti toimintaa kehittäviä hankkeita. Hakukuulutus julkaistaan ISYYn viestintäkanavissa alkuvuodesta. Avustusta ei myönnetä jo aiemmin tämän avustuksen saaneisiin hankkeisiin.

Kansainvälisyyden ja/tai kotikansainvälisyyden edistämisen lisäksi hankkeen tulee täyttää vähintään 3 kpl alla mainituista asioista:

 • idean toistettavuus ja kopioitavuus muille järjestöille tai kerhoille
 • pitkäjänteisyys
 • innovatiivisuus ja luovuus
 • ympäristöystävällisyys
 • sekä tutkinto-opiskelijoiden että vaihdossa olevien opiskelijoiden huomioiminen
 • poikkitieteellisyys ja järjestöjen välinen yhteistyö.

Kansainvälisen toiminnan kehityshankkeen avustuksen saaneet tahot velvoitetaan palauttamaan raportti hankkeesta ISYYlle, jossa arvioidaan mm. hankkeen onnistumista ja saavutuksia. Raportit julkaistaan tällä sivulla ja löydät alta edellisten vuosien hankeraportteja. Konsepteja saa hyödyntää muiden järjestöjen ja kerhojen toiminnassa.

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Dinner in the dark (PDF)

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Rastitapahtuma (PDF)

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Think Drink on European Identity, Kuhasalo Treasure Hunt and BBQ and Movie Screening (PDF)

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi

Yliopisto järjestää tuutorointia kansainvälisille opiskelijoille molemmilla kampuksilla. Hakuaika kv-tuutoriksi on yleensä tammi- helmikuussa. Tietoja siitä, miten voit hakeutua kansainvälisten opiskelijoiden tuutoriksi löydät Kamusta.

UEF//Kamu, avautuu uuteen välilehteen: Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi