Palvelut

Hyvinvointi

Opiskelijan hyvinvointiin ja siten opiskelukykyyn vaikuttavat monenlaiset asiat opintojen piirissä ja vapaa-ajalla. ISYYn tekemä edunvalvontatyö ja palvelut keskittyvät edistämään jäsenten hyvinvointia, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä opiskeluun ja harrastaa oman kiinnostuksen mukaan.

Keskeisiä, opiskelijan hyvinvointia tukevia seikkoja ovat esimerkiksi

  • terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö, joka huomioi kaikki opiskelijat
  • ravitseva ja edullinen ruoka
  • mahdollisuus saada neuvoa ja opastusta opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa
  • riittävä toimeentulo
  • mahdollisuus omia tarpeita vastaavaan asumiseen
  • terveyspalvelut, jotka auttavat fyysisen terveyden ja mielenterveyden ongelmissa
  • oman kiinnostuksen mukainen vapaa-ajan toiminta
  • omaa hyvinvointia tukevat sosiaaliset suhteet
  • esteetön sekä häirinnästä, kiusaamisesta ja syrjinnästä vapaa kampus

Opiskelijoiden edunvalvonta on keskeinen tapa tuoda esiin muun muassa edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä hyvinvointiin ja opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. ISYY pyrkii edistämään kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia opiskelualasta, paikkakunnasta, iästä tai elämäntilanteesta riippumatta.

Ethän jää huoliesi kanssa yksin

Opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi ja opiskelukyvyn ylläpitämiseksi on tarjolla useita tukipalveluita yliopistolla ja sen ulkopuolella. Tälle sivulle on kerätty toimijoita, jotka tarjoavat tukea opiskelijaelämään ja opintoihin liittyvissä huolissa sekä hankalissa elämäntilanteissa. Auttavaan tahoon kannattaa olla yhteydessä heti ongelmien ilmetessä, sillä usein ongelmat vain kasaantuvat, monipuolistuvat ja pitkittyvät mikäli niihin ei haeta apua ajoissa.

HUOM! Jos opintosi eivät etene terveydentilasi vuoksi, ota yhteyttä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön (YTHS). Sairastumisen takia alentunut opiskelukyky ei tarkoita, että sinun pitäisi keskeyttää opintosi.

Opintopsykologit

Yliopiston opintopsykologit tarjoavat psykologin palveluja opiskelijoille erityisesti opintojen ongelmatilanteissa, mutta myös muissa elämän vaikeissa tilanteissa. Itä-Suomen yliopistossa työskentelee kaksi opintopsykologia, yksi kummallakin kampuksella. Lisätietoja opintopsykologien palveluista löydät Kamusta.

UEF//Kamu: Opintopsykologi

Oppilaitospastorit

Oppilaitospastorit tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille uskontokunnasta riippumatta. Oppilaitospastorit toimivat molemmilla kampuksilla. Lisätietoja oppilaitospastoreiden palveluista löydät Kamusta.

UEF//Kamu: Oppilaitospastorit

Nyyti ry

Nyyti on yleishyödyllinen ja valtakunnallinen yhdistys. Nyytin tarkoitus on edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja näin ylläpitää opiskelukykyä. Yhdistys toimii osittain verkossa. Lue lisää Nyytin toiminnasta osoitteessa nyyti.fi.

Nyyti.fi