Palvelut

Hyvinvointi

Mistä opiskelijahyvinvointi koostuu

Korkeakouluopiskelijan hyvinvointiin vaikuttavat useat eri elämän osa-alueet, kuten terveys, ihmissuhteet, ympäristö, taloudellinen tilanne ja vapaa-ajan harrastukset. 

Valtakunnallisilla koulutuspoliittisilla päätöksillä, kuten opiskelijoiden toimeentuloon ja korkeakoulujen rahoitukseen liittyen, on paljon vaikutusta siihen, millaiset elämän edellytykset opiskelijalla on ja millaisia odotuksia yhteiskuntamme asettaa opiskelijalle.
Esimerkiksi opintojen suoritusten tavoiteaika voi lisätä kiireen tuntua, joka taas lisää stressiä. Pitkittynyt stressi vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija voi kokea painetta myös valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä.

Sen vuoksi olemme koonneet tälle sivulle tietoa, jonka avulla Itä-Suomen yliopiston opiskelija voi löytää omaa hyvinvointia tukevia tahoja, sekä tietoa ISYYn ja UEF:n toimintaperiaatteista ja toimintatavoista, joiden avulla edistetään yliopistoyhteisön hyvinvointia.

Alla olevista linkeistä löydät UEF:n Kamu-sivuston sisältämää tietoa opiskeluhyvinvoinnista. Ohjaus ja opiskeluhyvinvointi -sivulle on koottu opiskeluhyvinvoinnin keskeisimmät palvelut. Opiskeluhyvinvointityö UEF:ssa -sivulta löydät tietoa yliopistomme tekemästä työstä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kamu.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Ohjaus ja opiskeluhyvinvointi
Kamu.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Opiskeluhyvinvointityö UEF:ssa

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on yksi turvallisen opiskeluympäristön peruspilareista. Sekä ISYYllä että UEF:llä on yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotka ovat organisaation toimintaa ohjaavia dokumentteja. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan sitoutumista edellytetään ISYYssä sen  toimijoilta sekä työntekijöiltä.

ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä opiskeluympäristön fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ISYYssä sekä sen toiminnan piirissä olevissa järjestöissä ja kerhoissa.

ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman liitteeksi on laadittu turvallisemman tilan periaatteet.

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu tukemaan 
yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden sekä osallisuuden edistämistä. Näiden edistäminen on jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen vastuulla.

Alla olevista linkeistä voit tutustua ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaan, turvallisemman tilan periaatteisiin sekä UEF:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026
Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Turvallisemman tilan periaatteet (yhdenvertaisuussuunnitelman liite)
Studentuef.sharepoint.vom, avautuu uuteen välilehteen: Monimuotoinen ja yhdenvertainen yliopistomme, Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Ethän jää huoliesi kanssa yksin

Itä-Suomen yliopisto on koonnut Kamu-sivustolle kattavan listan auttavista tahoista elämän kriisitilanteissa. Mikäli kohtaat hyvinvointiin tai opiskeluun liittyviä haasteita, saatat löytää alla olevasta listasta tiedon tahosta, josta voit saada apua. 

Kamu.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Auttavia tahoja elämän kriiseissä

Jos et tiedä miten toimia haastavassa tilanteessa opiskeluarjessa, voit olla yhteydessä ISYYn edunvalvonta-asiantuntijoihin, jotka tarjoavat neuvoa ja tukea monenlaisissa tilanteissa. ISYYn edunvalvonta-asiantuntijat toimivat myös ISYYn häirintäyhdyshenkilöinä ja heihin voit olla yhteydessä mikäli kohtaat minkäänlaista häirintää opiskeluympäristössä. 

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Edunvalvonta
Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Häirintäyhdyshenkilöt

Kun huoli kanssaopiskelijasta herää

Välillä opiskeluarjessa saattaa nousta huoli opiskelukaverin hyvinvoinnista. Tilanteesta keskusteleminen tai siihen puuttuminen voi tuntua haastavalta. Itä-Suomen yliopiston Kamu-sivustolta löytyy UEF:n toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymiseen. Sivulle on koottu ohjeita tilanteisiin, joissa sinulla herää huoli kanssaopiskelijasta tai opiskelijatoveri käyttäytyy häiritsevästi opetuksessa tai muissa tilanteissa.

Kamu.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymiseen