Vapaa-aika

Kielikahvilat

Kielikahvilat (Language Café) ovat epävirallisia kielikursseja, joita opiskelijat voivat järjestää muille opiskelijoille. Kielikahvilatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on erinomainen tilaisuus oppia uusi kieli, kerrata jo oppimaasi kieltä tai kerätä kokemusta opettamisesta. Voit myös saada opintopisteitä kielikahviloista joko opettajana (2 op) tai osallistujana (1 op) osallistumalla tapaamisiin, palauttamalla kurssitehtäviä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa. Voit myös toimia kielikahvilan opettajana tai osallistujana ilman että saisit siitä opintopisteitä. Lukukauden aikana on mahdollista myös olla yhtäaikaa sekä kielikahvilan opettaja että toisen kielikahvilan osallistuja, jolloin voit saada molemmista yhteensä 3 opintopistettä! Huomaa kuitenkin, että voit saada opintopisteet vain kerran opintojesi aikana.

Miten kielikahvilat toimivat käytännössä? 

Kielikahvilan opettajana voit opettaa oman äidinkielesi lisäksi mitä tahansa muuta kieltä, jota olet opiskellut useamman vuoden. Voit olla opettajan tai osallistujan roolissa niin monessa kielikahvilassa kuin haluat. Kielikahvila on erinomainen tilaisuus oppia uuden kielen alkeet tai vaihtoehtoisesti kehittää omaa osaamista jossain kielessä, sillä saman kielen kielikahviloita voi olla eri tasoisille opiskelijoille. Tämä kuitenkin riippuu kiinnostuneiden opettajien määrästä.

Kielikahvilan opettaja sopii yhdessä osallistujien kanssa kurssin sisällöstä ensimmäisen tapaamisen aikana. Kielikahvilatapaamisia on yleensä kerran viikossa, mutta kukin opettaja voi päättää oman kielikahvilansa tapaamisten ajankohdan ja paikan yhdessä osallistujiensa kanssa. Opettajille ja osallistujille on erilliset Moodle-alustat, joihin kurssitehtävät ja oppimispäiväkirja palautetaan. Salasanan Moodle-alustalle saat ensimmäisessä kielikahvilainfossa tai jälkikäteen ISYYn kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta.

Kielikahvilatoiminta tiivistettynä:

 1. Osallistu ISYYn järjestämään kielikahvilainfoon.
 2. Jos haluat toimia kielikahvilan opettajana, sinun täytyy osallistua ISYYn järjestämään lyhyeen vetäjäkoulutukseen ennen toiminnan aloitusta.
 3. Jos tietylle kielelle löytyy sekä opettaja että osallistujia, kyseinen kielikahvila pystytään järjestämään. Jos kielikahvilalle ei löydy opettajaa tai osallistujia, kyseisen kielen opetusta ei voida järjestää.
 4. Opettajat lähettävät kielikahvilansa tiedot (kieli ja opetuksen taso) ISYYn kv-koordinaattorille sähköpostilla. Kv-koordinaattorit luovat Google Formsin, joka linkitetään tälle sivustolle ja jonka kautta osallistujat ilmoittautuvat haluamaansa kielikahvilaan. Koordinaattorit välittävät osallistujien sähköpostiosoitteet kahviloiden vetäjille, jonka jälkeen ryhmät voivat päättää ensimmäisen tapaamisen ajankohdan.
 5. Opettajat järjestävät ensimmäisen tapaamisen kielikahvilalleen, jossa he päättävät yhdessä osallistujien kanssa kielikahvilansa sisällöstä. Tämän jälkeen varsinainen toiminta ja kielen oppiminen voi alkaa!
 6. Opettajilla ja osallistujilla on käytössään Moodle-kurssialustat palautettaville kurssitehtäville.

Opettaja (2 op)

Kaikkien kielikahvilaopettajien tulee osallistua ISYYn järjestämään vetäjäkoulutukseen. Vetäjäkoulutuksen ajankohta ilmoitetaan ISYYn viestintäkanavissa. 

Kielikahvilan opettajan tavoitteena on

 • Kehittää taitojaan pienryhmäopetuksessa ja havainnoida oppilaiden oppimista
 • Kehittää vastuunottoa liittyen kurssin suunnitteluun, toteutukseen ja osallistujien ohjaukseen
 • Oppia ryhmätyötaitoja 

2 opintopisteen suorittaminen sisältää

 • 20 tuntia tapaamisten suunnittelua, materiaalin valmistelua ja osallistujille viestimistä
 • 20 tuntia kielikahvilatapaamisia 
 • 14 tuntia kurssitehtävien tekoa

Arvostelu on hyväksytty-hylätty.

Osallistuja (1 op)

Kielikahvilan osallistujan tavoitteena on

 • Kehittää kielitaitoaan yhdessä muiden osallistujien kanssa
 • Oppia vieraista kulttuureista ja tavoista
 • Oppia ryhmätyötaitoja

1 opintopisteen suorittaminen sisältää

 • 20 tuntia osallistumista kielikahvilatapaamisiin
 • 7 tuntia itsenäistä työskentelyä

Arvostelu on hyväksytty-hylätty.

Kielikahviloiden infotilaisuus syksyllä 2024

TBA

Syksyn 2024 kielikahvilavalikoima

TBA