Palvelut

Kansainväliset palvelut

Itä-Suomen yliopiston molemmilla kampuksilla opiskelee vuosittain satoja kansainvälisiä opiskelijoita. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa opiskelevat opiskelijat ovat perustutkinto-opiskelijoita ja siten myös ISYYn jäseniä. Vaihto-opiskelijoille ISYYn jäsenyys on vapaaehtoista.  

ISYY tuottaa monipuolisia palveluita myös kansainvälisille opiskelijoille ja kansainvälinen näkökulma on vahvasti mukana kaikessa toiminnassamme.

ISYYn kansainvälisten palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavat ennen kaikkea kaksi kansainvälisten asioiden koordinaattoria, jotka työskentelevät Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Lisäksi hallitukseen kuuluu kansainvälisten asioiden vastaava, joka osaltaan pitää huolen siitä, että kansainvälinen näkökulma on mukana päätöksenteossa yliopistolla ja sen ulkopuolella.

ISYYn kansainväliset palvelut

ISYYn kansainväliset palvelut liittyvät kansainväliseen liikkuvuuteen, ennen kaikkea kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden tuottamiseen ja niiden jatkuvaan kehittämiseen. ISYYn kansainvälisiä palveluita ovat

  • kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvonta
  • kansainvälisten tapahtumien järjestäminen
  • yhteydenpito yliopiston kansainvälisiin palveluihin
  • kansainvälisille opiskelijoille vuokrattavien Survival-pakkausten ylläpito
  • englanninkielinen tiedottaminen
  • kotimaisten opiskelijoiden ja ainejärjestöjen neuvominen ja opastaminen kansainvälisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Isyy.fi: Henkilökunta (yhteystiedot)
Isyy.fi: Hallitus (yhteystiedot)