Vaikuta

Usein kysytyt kysymykset: edustajistovaalit

Mikä on edustajisto?

Kuka päättää vaaleista?

Miksi äänestää?

Kuka voi äänestää?

Miksi asettua ehdolle?

Kuka voi asettua ehdolle?

Miten asetun ehdolle?

Ketkä voivat muodostaa vaaliliiton?

Kuinka monta ehdokasta yksi taho voi asettaa

Milloin ehdokasnumerot ovat tiedossa?

Milloin saa mainostaa ja missä?

Milloin tulos on selvillä?

Voinko seurata ääntenlaskua?

Milloin uusi edustajisto aloittaa työnsä?

Mitä tarkoittaa sitoutumaton ehdokas?

 

1. Mikä on edustajisto?

Edustajisto on 39-jäseninen ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka valitaan kaksivuotiskaudeksi parittomina vuosina marraskuun alussa pidettävissä vaaleissa. Edustajisto valitsee vuosittain hallituksen hoitamaan ylioppilaskunnan toimintaa.

Lisätietoa edustajistosta löydät ISYYn nettisivuilta tästä.

2. Kuka päättää vaaleista?

Vaaleja koskevat päätökset tekee ylioppilaskunnan edustajiston valitsema keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta noudattaa päätöksissään ylioppilaskunnan vaalisääntöä.

Vaalisääntöön voit tutustua Materiaalipankin kansiossa Säännöt ja ohjeistukset.

3. Miksi äänestää?

Edustajistovaalit ovat opiskeluaikasi tärkeimmät vaalit. Niillä valitaan henkilöt, jotka päättävät ylioppilaskunnan asioista ja vaikuttavat osaltaan siihen, millainen sinun opiskeluaikasi yliopistossa on ja millaisia palveluja ylioppilaskunta sinulle tarjoaa. Vaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

4. Kuka voi äänestää?

Äänioikeutettuja ovat kaikki Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ISYYn jäseniä.

5. Miksi asettua ehdolle?

Edaattorina eli edustajiston jäsenenä pääset vaikuttamaan ylioppilaskunnan ja yliopiston asioihin. Olet mukana päättämässä ylioppilaskunnan toiminnasta ja tulevaisuuden linjauksista, ja pääset tekemään yhteistyötä yliopiston kanssa, huolehtimaan opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä rakentamaan tätä kautta opiskelijan parempaa huomista. Edaattorina saat lisäksi kokemusta luottamushenkilönä toimimisesta sekä luot arvokkaita kontakteja ja verkostoja tulevaisuuttasi varten.

6. Kuka voi asettua ehdolle?

Ehdolle voivat asettua kaikki Itä-Suomen yliopistoon läsnä oleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ISYYn jäseniä. Vaalikelpoisia eivät kuitenkaan ole Itä-Suomen ylioppilaskunnan pääsihteeri ja ylioppilaskunnan kokonaan tai enemmistöllä omistamien yritysten johtavat työntekijät, sekä keskusvaalilautakunnan jäsenet.

7. Miten asetun ehdolle?

Ehdokkaaksi asetutaan ehdokaslistojen kautta. Kullakin ehdokaslistalla on oma vaaliasiavastaava, joka hoitaa listalle liittymisen käytännön järjestelyt. Jos haluat ehdokkaaksi tietylle listalle, ota yhteyttä sen vaaliasiavastaavaan.

Ehdokaslistoja on erilaisia. Esimerkiksi poliittisilla opiskelijajärjestöillä, sitoutumattomilla tai ainejärjestöillä on omia ehdokaslistoja. Kuka tahansa voi perustaa oman ehdokaslistan.

8. Ketkä voivat muodostaa vaaliliiton?

Kahdella tai useammalla ehdokaslistalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 58 ehdokasta. Sama henkilö voi asettua vain yhden listan ehdokkaaksi.

9. Kuinka monta ehdokasta yksi taho voi asettaa?

Edustajiston vaaleissa on äänioikeutetulla ylioppilaskunnan jäsenellä tai heidän muodostamallaan ryhmittymällä oikeus asettaa enintään viisikymmentäkahdeksan (58) ehdokasta.

10. Milloin ehdokasnumerot ovat tiedossa?

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä ISYYn verkkosivuilla sekä kampuksien ilmoitustaululla lokakuun alussa.

11. Milloin saa mainostaa ja missä?

Keskusvaalilautakunta antaa erillisen ohjeen vaalimainonnasta kampuksella. Ohjeistuksen vaalimainonnasta löydät tästä. 

12. Milloin tulos on selvillä?

Vaalien tulos julkaistaan ISYYn virallisilla ilmoitustauluilla eli verkkosivuilla 24 tunnin kuluessa äänestyksen päättymisestä.

13. Voinko seurata ääntenlaskua?

Ääntenlaskua voi seurata vaalivalvojaisissa, joista tiedotetaan lisää myöhemmin.

14. Milloin uusi edustajisto aloittaa työnsä?

Uusi edustajisto aloittaa toimintansa vaalivuoden jälkeisen seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä.

15. Mitä tarkoittaa sitoutumaton ehdokas?

Ehdolle asettuessaan ehdokas voi ilmoittaa olevansa sitoutumaton ehdokas. Edustajistovaaleissa sitoutumattomalle ehdokkaalle ei ole tarkkaa määritelmää, vaan ehdokas ja edustamansa lista voivat vapaasti määritellä sitoutumattomuuden luonteen. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitoutumattomuutta listan yhteiseen linjaan tai listan taustayhteisöihin.

Eikö kysymykseesi löytynyt vastausta?

Jos jokin asia jäi mietityttämään tai tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä hallintokoordinaattoriimme.

Elina Pitkänen, hallinnon koordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, kv.kuopio(at)isyy.fi, 044 576 8413