Palvelut

Avustukset

ISYY voi vuosittain myöntää ainejärjestöille toimeentuloavustuksia.Toimeentuloavustuksen tarkoitus on turvata ainejärjestön toiminta taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Kopiokiintiöt myönnetään automaattisesti toimeentuloavustusten yhteydessä kaikille ainejärjestöille.

Hankeavustuksen tarkoitus on tukea ainejärjestön tai kampusjärjestön hanketta. ISYYltä haettavan hankeavustuksen tarkoitus on kattaa hankkeesta aiheutuvia taloudellisia tappioita, mutta ei tuottaa voittoa järjestölle. 

Kerhoavustusta voivat hakea ISYYn kerhot hankkeita tai hankintoja varten.

Hanke- ja kerhoavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Toimeentuloavustushaun alkamisesta tiedotetaan ISYYn viestintäkanavissa. Lisätietoja avustuksista antavat Kuopiossa ISYYn järjestöasiantuntija ja Joensuussa jäsenpalveluasiantuntija.

Toimeentuloavustusten hakeminen

 • Hakuaika on kerran vuodessa marraskuussa
 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, mukaan tulee toimittaa pyydetyt liitteet
 • Hakuajan alkamisesta tiedotetaan ensisijaisesti ISYYn nettisivuilla ja toissijaisesti muissa ISYYn viestintäkanavissa
 • Hakukelpoisia ovat sellaiset ainejärjestöt, jotka on hyväksytty tai jotka odottavat hyväksyntää ISYYn ainejärjestöluetteloon
 • Huom! ISYYn kerhot eivät voi hakea toimeentuloavustusta. Kerhot hakevat vuosittaista toiminta-avustustaan erikseen ja hausta tiedotetaan kerhojen toimijoille sähköpostitse vuoden loppupuolella.

Hankeavustuksen hakeminen

 • Hankeavustuksia voi hakea ympärivuotisesti.
 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, mukaan tulee toimittaa pyydetyt liitteet
 • Materiaalipankista löytyy Ohje hankeavustuksen tekemiseen
 • Avustuksena voidaan hakea rahallista tukea, ylioppilaskunnan tilan ilmaista käyttökertaa tai kopiokiintiötä.
 • Avustusta voidaan hakea hankkeisiin, jotka ovat kerta- tai pilottiluonteisia.
 • Hankkeen päätyttyä järjestö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta ISYYlle. Raportoinnin laiminlyöminen estää avustuksen maksamisen.

Avoinna olevat avustushaut

Isyy.fi: Toimeentuloavustushaku ainejärjestöille vuodelle 2023
Isyy.fi: Hankeavustusten jatkuvan haun hakukuulutus ainejärjestöille ja kampusjärjestöille
Isyy.fi: Kerhoavustuksen jatkuvan haun hakukuulutus

Lisätietoja:

Isyy.fi: Henkilökunta (yhteystiedot)

Lue lisää:

Isyy.fi: Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen (Materiaalipankki > Ohjeistukset ja oppaat)
Isyy.fi: Hankeavustusten maksatuspyyntö (Materiaalipankki > Lomakkeet)