Palvelut

Avustukset

ISYY myöntää vuosittain järjestöille yleisavustuksia sekä kerhoille ja järjestöille hankeavustuksia. Yleisavustuksen tarkoitus on turvata järjestön toiminta sen oman varainhankinnan ohella.

Hankeavustuksen tarkoitus on tukea ainejärjestön, kampusjärjestön tai ISYYn kerhon hanketta. ISYYltä haettavan hankeavustuksen tarkoitus on kattaa hankkeesta aiheutuvia taloudellisia tappioita, mutta ei tuottaa voittoa järjestölle.

Yleis- ja hankeavustukset myöntää hakemusten perusteella ISYYn hallitus. Avustushakujen alkamisesta tiedotetaan ISYYn viestintäkanavissa. Lisätietoja avustuksista antavat Kuopiossa ISYYn järjestöasiantuntija ja Joensuussa jäsenpalveluasiantuntija.

Yleisavustusten hakeminen

 • Hakuaika on kerran vuodessa syksyisin
 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, mukaan tulee toimittaa pyydetyt liitteet
 • Hakuajan alkamisesta tiedotetaan ensisijaisesti ISYYn nettisivuilla ja toissijaisesti muissa ISYYn viestintäkanavissa
 • Hakukelpoisia ovat sellaiset järjestöt, jotka on hyväksytty tai jotka odottavat hyväksyntää ISYYn ainejärjestö- tai kampusjärjestöluetteloon
 • Avustusta myönnetään ainoastaan järjestöille, joiden jäsenistä vähintään 90 % on ISYYn jäseniä
 • Huom! ISYYn kerhot eivät voi hakea yleisavustusta. Kerhot hakevat vuosittaista toiminta-avustustaan erikseen ja hausta tiedotetaan kerhojen toimijoille sähköpostitse vuoden loppupuolella.

Hankeavustuksen hakeminen

 • Hankeavustuksia voi hakea kaksi kertaa vuodessa: syyslukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin keväällä ja kevätlukukauden aikana toteutuviin hankkeisiin syksyllä
 • Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella, mukaan tulee toimittaa pyydetyt liitteet
 • Hakuajan alkamisesta tiedotetaan ensisijaisesti ISYYn nettisivuilla ja toissijaisesti muissa viestintäkanavissa
 • Avustusta myönnetään ainoastaan järjestöille, joiden jäsenistä vähintään 50 % on ISYYn jäseniä
 • Avustusta voidaan hakea muun muassa järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilan vuokraamiseen, tapahtuman järjestämiseen tai kopiokiintiöihin.
 • Hankkeen päätyttyä järjestö tai kerho on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta ISYYlle. Raportoinnin laiminlyöminen estää kaikkien ISYY avustusten hakemisen ja maksamisen.

Avoinna olevat avustushaut

Isyy.fi: Järjestöavustushaku vuodelle 2020

Lisätietoja:

Isyy.fi: Henkilökunta (yhteystiedot)

Lue lisää:

Isyy.fi: Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen (Materiaalipankki > Ohjeistukset ja oppaat)
Isyy.fi: Hankeavustusten maksatuspyyntö (Materiaalipankki > Lomakkeet)