Ajankohtaista

18.05.2020

Hankeavustusten jatkuvan haun hakukuulutus ainejärjestöille ja kampusjärjestöille

Yleistä

Hankeavustus on avustus, jonka ISYY voi myöntää ainejärjestölle tai kampusjärjestölle hankeluontoisen toiminnan tueksi. Avustuksena voi hakea rahallista tukea, ISYYn vuokratilojen maksutonta käyttökertaa tai kopiokiintiötä. Hankeavustusta voi hakea kerta- tai pilottiluontoiseen toimintaan tappioiden kattamiseksi. Hankeavustusta voidaan hakea mm. kertaluontoiseen julkaisuun tai tapahtumaan.

Perusteet ja rajoitukset

Hankkeen on edistettävä ainakin yhtä seuraavista ISYYn jäsenistön keskuudessa: päihteettömyys, terveelliset elämäntavat, työelämävalmiudet, poikkitieteellisyys tai kotikansainvälisyys. Lisäksi hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista tai ympäristöystävällisyyden muuten huomioimista.

Järjestävältä taholta edellytetään omarahoitusta. Jatkuvaan tai voitolliseen toimintaan avustusta ei myönnetä. Jatkuvaksi toiminnaksi katsotaan järjestön toiminnassa toistuvasti esiintyvä hanke.

Hanketta myönnettäessä huomioidaan haettavan avustuksen suuruus suhteessa hankkeen kohderyhmän suuruuteen ja osallistujamäärään. Avustuksia hankkeisiin, joissa ISYYn, järjestäjätahon ja mahdollisen muun rahoituksen kokonaisuudesta - osallistumismaksut poislukien - yksittäistä osallistujaa kohden käytetään yli 100 euroa, ei myönnetä.

Järjestölle voidaan myöntää enintään hakemusta vastaava avustus. ISYYn osuus hankkeen rahoituksesta ei voi ylittää järjestävän tahon ja muun ulkoisen rahoituksen osuutta, poislukien ISYYn hallinnoimien tilojen käyttöoikeus. Ainejärjestöjen työelämätapahtumien osalta ISYY edellyttää, että ulkoista rahoitusta on haettu ainejärjestöä lähimmältä laitokselta.

Avustuksen enimmäissumma määräytyy seuraavalla kaavalla:
x * y * 5e
jossa
x = kuinka monta avustuskriteeriä avustus täyttää (maksimissaan kolme huomioidaan)
y = arvioitu osallistujamäärä
Avustuksia voidaan myöntää, kunnes hallituksen avustusbudjetti on käytetty.

Mikäli ISYY rahoittaa hanketta, edellytetään järjestäjän antavan ISYYlle näkyvyyttä hankkeen toteutuksen aikana. Hakemuksessa tulee esittää, miten tämä hankkeessa toteutuisi.

Hakeminen

Hankeavustushakemukset voi toimittaa ISYYlle sähköisellä lomakkeella jatkuvalla haulla. Hakemuksen liitteinä toimitetaan hankesuunnitelma sekä hankkeen talousarvio. Mikäli kyseessä on ainejärjestön työelämätapahtuma, tulee mukaan liittää lisäksi todistus siitä, että hankkeelle on haettu laitosrahoitusta.

Liitteet toimitetaan sähköpostitse Kuopiossa järjestöasiantuntijalle ja Joensuussa jäsenpalveluasiantuntijalle. Sähköposti tulee otsikoida “Hankeavustushakemuksen liitteet *järjestö* *hakemuksen päivämäärä muodossa ppkk* (esim. Hankeavustushakemuksen liitteet Socius 2907) ja liitetiedostot “Hankeavustushakemus_liitteet_järjestö_ppkk” (Esim. Hankeavustushakemus_liitteet_Socius_2907).

Hankeavustuksen käsittelee ISYYn avustustyöryhmä, minkä jälkeen päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee ISYYn hallitus.

Järjestöllä ei voi olla kerralla käsittelyssä kuin yksi hakemus. Käsittelyssä olevaksi hakemukseksi ei lasketa hakemusta, jossa järjestö on mukana, mutta ei päähakijana.

Google Forms -lomake: Hankeavustuksen hakulomake

Avustusten käsittelyajat

ISYYn avustustyöryhmä käsittelee ja valmistelee tulleet avustushakemukset ISYYn hallitukselle. ISYYn hallitus tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Huomioita avustushakemusten käsittelyajoista:

  • kesä-heinäkuussa tulleet hakemukset käsitellään elokuussa
  • joulukuussa tulleet hakemukset käsitellään tammikuussa

Avustuksen maksaminen

Hankeavustukset maksetaan määrämuotoista hankeraporttia ja maksatuspyyntöä vastaan. Hankeraportista ja maksatuspyynnöstä ohjeistetaan niitä hakijoita, joille avustus myönnetään. Hankeraportti sekä avustuksen maksutuspyyntö on toimitettava jäsenpalveluasiantuntijalle tai järjestöasiantuntijalle kuukauden sisällä hankkeen toteutumisesta. Takarajasta voidaan joustaa vain perustellusta syystä, jos avustuksen saaja on etukäteen yhteydessä ISYYn toimistoon. Muussa tapauksessa avustusta ei makseta. Myönnettyä avustusta maksetaan ainoastaan toteutuneiden kulujen mukaisesti tappioiden kattamiseen.

Lisätietoja:

Järjestöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8419, jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi

Sivua päivitetty: 11.6.2020
Sivua päivitetty: 30.3.2021. Yhteystieto muutettu.
Sivua päivitetty: 17.3.2022. Lisätty tieto käsittelyajoista.

Sivua päivitetty: 8.6.2023. Hakemusten käsittelymenetelmien tiedot päivitettiin.