What ISYY

Puheenjohtajaneuvostot

Kummallakin kampuksella toimii oma puheenjohtajaneuvostonsa. Puheenjohtajaneuvoston tehtävänä molemmilla kampuksilla on koota saman pöydän ääreen kampuksen kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat. Tämä parantaa tiedonvälitystä ISYYn ja ainejärjestöjen välillä sekä edesauttaa uusien kontaktien luomista yli oppiainerajojen.

Puheenjohtajaneuvoston toimintaan pääset siis mukaan oman ainejärjestösi hallituksen kautta.