Ajankohtaista

15.08.2016

Kannanotto: Opiskelijaterveydenhuolto turvattava ja yhtenäistettävä

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (POKA), Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (MAMOK) ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAVOTTA) vaativat, että osana sote-uudistusta YTHS:n erityisasema opiskelijaterveydenhuollon järjestäjänä säilytetään, ja YTHS:n palvelujen saatavuus laajennetaan koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. YTHS on merkittävä tekijä opiskelijan hyvinvointia edistävänä rakenteena, jonka ennaltaehkäisevä ja asiantunteva rooli tulee muistaa. Pitkän historiansa ansiosta sillä on kattava tietopankki nuorten aikuisten terveydestä useilta vuosikymmeniltä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana koulutukseen ja opiskelijan toimeentuloon on kohdistettu leikkuria toistakymmentä kertaa. Päätösten seuraukset eivät ole näkyneet pelkästään valtion kassassa, vaan myös opiskelijoiden henkisessä ja fyysisessä jaksamisessa. Suunnan jatkuessa samana opiskelijat joutuvat tulevaisuudessa yhä suurempien vaatimusten ja tiukempien henkisten paineiden alle. Tästä johtuen on ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijan arjessa terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat välittömästi saavutettavissa.

YTHS on jatkuvasti kehittyvä organisaatio, joka tekee yhteistyötä myös muiden hyvinvointi- ja liikuntaverkostojen kanssa. YTHS:n palvelut ovat helposti saatavilla ja erityisesti mielenterveyspalveluihin hakeutumisen kynnys on matala. Tästä kaikesta huolimatta nykyinen YTHS:n tarjoama opiskelijaterveydenhuolto ei ole saatavilla ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. ISYY, POKA, MAMOK ja SAVOTTA vaativat, että myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsevät terveydenhuoltopalvelujen suhteen samalle viivalle yliopisto-opiskelijoiden kanssa.

ISYY, POKA, MAMOK ja SAVOTTA haluavat korostaa YTHS:n roolia ennaltaehkäisevänä tahona, jonka toiminta turvaa opiskelijan jaksamista opinnoissa ja valmistumisen jälkeen työelämässä. ISYY, POKA, MAMOK ja SAVOTTA vetoavat kaupunkien päättäjiin, että korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto huomioidaan sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierroksella. YTHS:n paikka opiskelijan arjessa on turvattava jatkossakin!

Lisätietoja:

Juho Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8400
puheenjohtaja(at) isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8417
paasihteeri(at)isyy.fi

Tuomas Piiroinen
Hallituksen puheenjohtaja
Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA
044 060 6473
puheenjohtaja(at)pokapoka.fi

Nina Yletyinen
Pääsihteeri
Karelia-ammattikorkekoulun opiskelijakunta POKA
044 060 6472
paasihteeri(at)pokapoka.fi

Riikka Peni
Hallituksen puheenjohtaja
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
044 570 8614
pj(at)mamok.fi

Sanni Kirmanen
Pääsihteeri
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
044 570 8617
paasihteeri(at)mamok.fi

Emmi Soukkanen
Hallituksen puheenjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
0447855059
puheenjohtaja(at)opiskelijakuntasavotta.fi

Juha Asikainen
Toiminnanjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
044 785 5058
toiminnanjohtaja(at)opiskelijakuntasavotta.fi