Ajankohtaista

07.03.2018

Kannanotto: Opiskelijoiden kohtaama häirintä on koko yliopiston asia!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
Kannanotto 7.3.2018
Julkaisuvapaa: heti

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että Itä-Suomen yliopisto ottaa opiskelijoiden kohtaamat häirintätilanteet vakavasti. Erityisesti Me Too -kampanja on madaltanut kynnystä ilmoittaa häirintätapauksista eteenpäin siinä määrin, etteivät ylioppilaskunnan omat resurssit enää riitä tapausten käsittelemiseen.

Yliopisto ja opiskelijamaailma eivät ole häirinnästä vapaita alueita, vaan suuri osa häirinnästä on niin arkipäiväistä, ettei siihen edes kiinnitetä erityistä huomiota. ISYY on pyrkinyt toiminnassaan
madaltamaan kynnystä ilmoittaa koetusta häirinnästä eteenpäin. ISYYllä on kaksi häirintäyhdyshenkilöä kampuksillaan, mutta erityisesti kuluvan lukukauden aikana yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti. Rajanveto häirintätapauksiin ei ole aina yksiselitteistä, mutta jotkut tapaukset kuuluvat selkeästi yliopiston toimivallan piiriin.

ISYY vaatii UEF:lta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa häirintätapauksiin. Yliopiston on luotava selkeät vastuunjaot ja toimintaohjeet siihen, kuinka häirintätapauksissa toimitaan. Lisäksi ISYY vaatii, että yliopiston on nimettävä tiedekuntiin omat erityiset häirintäyhdyshenkilöt. Viestinnän on oltava selkeää ja helposti tavoitettavaa niin että opiskelija tietää kenen puoleen kääntyä häirintätapauksissa.

“Turvallinen opiskeluympäristö on kaikkien yhteinen asia. Lukuvuoden aikana olemme tulleet tilanteeseen, jossa omat voimamme eivät riitä, vaan toivomme saavamme yliopistolta lisäresursseja hyvän opiskeluympäristön takaamiseen,” kommentoi ISYYn hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö.

UEF:n yhdenvertaisuustoimikunnan sihteeri Minna Väisänen toivoi Uljas-lehdessä 5.3.2018 opiskelijoilta selkeitä toiveita siihen, miten opiskelijat haluaisivat häirintäasioita käsiteltävän Itä-Suomen yliopistossa. ISYY tekee yliopiston kanssa mielellään asiassa yhteistyötä, mutta haluaa, että ongelman laajuus ja vakavuus tiedostetaan myös UEF:n piirissä. Kenenkään ei pidä olla peloissaan tai ahdistunut opiskeluissaan häirinnän vuoksi, ja siksi nollatoleranssin vaaliminen on sekä yliopiston että ylioppilaskunnan asia.

Lisätietoja:

ISYYn hallituksen puheenjohtaja Juuso Sikiö 044-576 8400, puheenjohtaja@isyy.fi
ISYYn pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen 044-576 8417, paasihteeri@isyy.fi