Ajankohtaista

22.09.2021

Blogi: Jokainen meistä saa näkyä – myös Pride-viikon ulkopuolella

Jokainen meistä kaipaa kokemusta tulla kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena. On tärkeää, että rakennamme sellaista yhteiskuntaa, jossa jokainen saa olla omana itsenään, kokonaisena, ilman pelkoa syrjinnästä. Itsensä osittainenkin piilottaminen ja pelko syrjinnästä vaikuttaa monen sateenkaarihenkilön arkeen. Jokaisen tulee saada kokea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Rakennetaan yhteenkuuluvuutta, ei rikota sitä.  

Tasa-arvon rakentamista ei kuulu sysätä pelkästään vähemmistöille. Liittolaisena on helpompaa vaikuttaa ja puuttua, kun rakenteet eivät paina alas. Liittolaisena tulee raivata tilaa moniäänisyydelle yhteisöissämme ja tehdä selväksi, että meidän yhteisössämme jokainen, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta yksilöllisestä ominaisuudesta riippumatta, on arvokas ja saa näkyä. Jos näette epäasiallista käytöstä, puuttukaa siihen, sillä hiljaa oleminen on kannanotto. Se on merkki siitä, että hyväksyy ja antaa tilaa epäasialliselle käytökselle. Sananvapauden nimissäkään ei saa häiritä tai syrjiä. Jokainen meistä vaikuttaa siihen, millaisia meidän yhteisömme ja yhteiskuntamme ovat. 

Pyrkimys tasa-arvoon on aktiivista toimintaa. Yhteisöissä tulee huomioida, millaista kieltä käytetään, millaisia tilat ovat, onko rakenteita, jotka syrjivät tai tekevät toimintaan osallistumisen vaikeammaksi toisille. On hyvä tiedostaa, että esimerkiksi kielemme on osittain vähemmistövastainen. Kielemme ei aina huomioi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan pääseminen vaatiikin jokaiselta aktiivista työtä: itsereflektiota ja tapojen muuttamista, kielen muuttamista. Sillä millaista kieltä käytämme, sellaista maailmaa rakennamme. 

Rakennetaan moniäänisiä yhteisöjä ja yhteiskuntaa, jossa jokainen on arvokas omana itsenään ja jokainen saa näkyä. Pohjois-Karjalan Pride on tällä viikolla, mutta sateenkaariväki on täällä aina. Me näemme teidät. 

Ella Partanen 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja