Ajankohtaista

04.04.2023

Edunvalvonta apunasi: miten tutkinnon suorittamiseen haetaan lisäaikaa?

Edunvalvonta apunasi on julkaisusarja, jossa ISYYn edunvalvonta-asiantuntijat tuovat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan liittyviä aiheita lähemmäs opiskelijaa. Julkaisujen tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan paremmin ja muistuttamaan ISYYn edunvalvontapalveluista.

Kun sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon, saat samalla päätöksen tavoitteellisesta suoritusajasta, jossa sinun tulisi saada tutkintosi valmiiksi. Tavoitteellinen
tutkinnon suoritusaika on kandidaatin tutkintoon kolme ja maisterin tutkintoon kaksi lukuvuotta. Poikkeuksia tähän kuitenkin on riippuen opiskelemastasi pääaineesta. Opintoaikaa opiskelijalla on
kuitenkin kumpaankin tutkintoon yksi lukuvuosi enemmän kuin tavoitteellinen suoritusaika on. Eli opiskelijalla, joka on otettu suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa on opintoaikaa
yliopistolla yhteensä seitsemän lukuvuotta.

Opiskelijalla on tämän lisäksi oikeus ilmoittautua poissaolevaksi yhden lukuvuoden (tai kahden erillisen lukukauden) ajaksi, jota ei kuitenkaan lasketa tutkinnon suorittamisaikaan. Opiskelija voi lisäksi ilmoittautua poissaolevaksi asevelvollisuuden tai perhevapaiden takia, ja tätä aikaa ei lasketa mukaan opintojen suoritusaikaan.

Mikäli tämä myönnetty opiskeluaika ei kuitenkaan syystä tai toisesta riitä tutkinnon loppuun suorittamiseksi, on opiskelijalla oikeus hakea omalta tiedekunnalta lisäaikaa opintojen loppuun
saattamiseksi. Itä-Suomen yliopiston ohjeiden mukaan lisäaikaa tulee hakea toukokuun loppuun mennessä, mikäli opintoaikasi olisi päättymässä 31.7. ja lokakuun loppuun mennessä, mikäli
suoritusaika päättyisi 31.12. Lisäaikaa voi hakea sähköisellä lomakkeella UEF-asiointipalvelusta, mikäli haluat hakemuksen voi tehdä myös paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa Kamusta.

Hakemukseen tulee liittää mukaan hops-ohjaajan tai amanuenssin hyväksymä opintosuunnitelma, josta käy ilmi mitkä opinnot aiot suorittaa lisäajalla ja niiden suorittamisajankohdat. Yliopistolain
mukaan opiskeluoikeutta tulee jatkaa, mikäli opiskelijalla voidaan katsoa olevan mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun kohtuullisessa ajassa. Opiskelijan elämäntilanne pitää myös ottaa
huomioon lisäaikaa myönnettäessä.

Opintoajan lisäajan hakeminen on aina opiskelijan oikeus, jonka tiedekunnan tulee käsitellä asianmukaisesti. Hakemukseen tulee saada päätös tiedekunnan dekaanilta, jonka toimivaltaan
päätöksen teko kuuluu. Voi olla, että tiedekunta pyytää sinua täydentämään hakemustasi joiltain osin ja antaa puutteellisen hakemuksen täydentämiselle lisäaikaa, tällainen asia voi olla
esimerkiksi pro gradu tutkielman ohjaajan lausunto työn etenemisestä ja arvioidusta jäljellä olevasta työmäärästä.

Kun hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu tiedekunnalle, tiedekunnan on annettava sinulle asiasta päätös. Päätökseksi ei katsota sitä, että tiedekunta jättää asian käsittelemättä jostain
syystä. Päätöksestä tulee käydä ilmi mitä on päätetty sekä päätöksen perustelut sekä ohjeet, miten hakea päätökseen muutosta. Mikäli et saa tiedekunnalta päätöstä lisäaikahakemukseesi tai
olet eri mieltä saamasi päätöksen perusteluista voit hakea päätökseen muutosta Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Jos tarvitset apua muutoksenhakuun, ole yhteydessä
oman kampuksesi ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijoihin.

Yhteystiedot:

Pekka Koivaara, Edunvalvonta-asiantuntija, Joensuun kampus, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8465

Mikko Aaltonen, Edunvalonta-asiantuntija, Kuopion kampus, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, soko(at)isyy.fi, p. 044 576 8414