Ajankohtaista

15.11.2019

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta opiskelijaedustajaa sekä näille kahta varaedustajaa Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan vuodeksi 2020.

Yliopiston yhdenvertaisuustoimikunta valvoo ja ohjaa yhdenvertaisuuslain edellyttämää koulutuksen ja työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Yhdenvertaisuustoimikunta laatii Itä-Suomen yliopistolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman sekä seuraa sen edistymistä ja käyttöönottoa. Yhdenvertaisuustoimikunta myös tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston johdolle ja henkilöstölle siitä, miten edistää yhdenvertaisuutta UEF:n toiminnassa. Lisää yliopiston tasa-arvotyöstä voi lukea Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.

Hakukelpoinen yhdenvertaisuustoimikunnan jäseneksi on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Kokemus tasa-arvotyöstä sekä kiinnostus yhdenvertaisuutta ja tasa-arvotyötä kohtaan katsotaan hakijalle eduksi.

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi tiistaihin 3.12.2019 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, koso@isyy.fi, p. 044 576 8414