Ajankohtaista

27.03.2024

Hakukuulutus: Opiskelijajäsenet kahteen kielikeskuksen tehtäväntäytön arvostelulautakuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on avannut opiskelijajäsenen haun kahteen kielikeskuksen tehtäväntäytön arvostelulautakuntaan. Hakukuulutuksella haetaan joko yhtä opiskelija, joka toimii opiskelijajäsenenä molemmissa arvostelulautakunnissa tai kahta opiskelijaa, yksi molempiin arvostelulautakuntiin. 

Itä-Suomen yliopistossa toimii Kielikeskus, jonka tehtävänä on Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 19 § mukaan:

  • järjestää tutkintoasetusten edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot sekä tarjota muita tiedeyhteisössä, opinnoissa ja työelämässä tarvittavia kieli- ja viestintäopintoja -
  • kehittää erityisalojen kielten ja viestinnän opetusta ja oppimisen edellytyksiä 
  • edistää opiskelijoiden elinikäistä kieli- ja viestintätaitojen oppimista 
  • tukea yliopiston ja sen vaikutusalueen kansainvälistymistä 
  • vastata kieli- ja viestintäopinnoissa aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisesta 
  • tuottaa voimavarojensa puitteissa kielipalveluita yliopistoyhteisölle 

Johtosäännön 31 § mukaan yliopiston opetusta antavalla henkilöstöllä tulee olla vähintään hyvä opetustaito. Johtosäännön 32 § mukaan kielikeskuksesta opetustehtävää hakevan opetustaitoa koskevat asiat käsittelee arvostelulautakunta, johon laitoksen johtaja nimeää jäsenet ottaen huomioon täytettävän tehtävän edellyttämät tieteenalat.

Itä-Suomen yliopiston kielikeskus on täyttämässä kahta tehtävää, joissa tarvittavan opetustaidon arviointia varten perustetaan kolme arvostelulautakuntaa. Tehtävät ovat:

  • Suomen kielen kirjoitusosaamisen yliopisto-opettaja, vakituinen tehtävä (Joensuu)
  • Suomen kieli, suomi toisena kielenä yliopisto-opettaja (Kuopio tai Joensuu)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee näiden tehtäväntäyttöjen arvostelulautakuntiin opiskelijajäsentä. Arvostelulautakunnan tehtävänä on tutustua hakijoiden portfolioihin, haastatella hakijat ja antaa arvio näiden opetustaidosta opetusnäytteen perusteella. Tehtävästä maksetaan kokouspalkkio. Arvostelulautakuntien opiskelijajäsenyyteen ei ole erityisiä vaatimuksia voimassa olevan opinto-oikeuden lisäksi. Hyvä suomen kielen taito katsotaan kuitenkin hakijoille eduksi. 

Tarkempia tietoja opetusnäytteiden ajankohdasta ja arvostelulautakuntien työskentelystä antaa Kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki.

Perustellut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee lähettää ylioppilaskunnan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi keskiviikkoon 10.4. klo 12.00 mennessä. Mainitsethan hakemuksessa, mikäli olet kiinnostunut kummastakin tehtävästä.

Lisätietoja: 

Mikko Aaltonen, edunvalvonta-asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), koso(at)isyy.fi, p. 055 576 8414

Lauri Tolkki, Kielikeskuksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, lauri.tolkki(at)uef.fi, p. 050 308 1799