Ajankohtaista

01.08.2022

Hakukuulutus: Opiskelijavaraedustaja Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on yliopistolain (558/2009) 46 § mukainen ylioppilaskunta, jonka erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvun mukaisiin sekä tarvittaessa myös muihin toimielimiin. ISYY julistaa auki opiskelijan varaedustuspaikan Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnassa. Edustustehtävän toimikausi kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta on yliopistolain 82 § mukainen puolueeton toimielin, jossa edustettuna ovat yliopiston professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä sille tehdyt oikaisupyynnöt opiskelijavalinnoista, opinnäytetöiden sekä opintosuoritusten arvosteluista sekä valvoa että opiskelijan oikeusturva toteutuu kiistatilanteissa.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoinen muutoksenhakulautakunnan opiskelijaedustajaksi on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto sekä on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Lisäksi yliopiston
johtoryhmä on linjannut, että lautakunnan oikeusturvaluonteisen työskentelyn vuoksi hakijalta vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa.

Hakuohjeet

Perustellut hakemukset sekä mahdolliset ansioluettelot tulee lähettää ISYYn koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi keskiviikkoon 17.8.2022 klo 12.00 mennessä. Valittavan henkilön päättää ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan. Kaikille hakijoille ilmoitetaan hallituksen päätös henkilökohtaisesti

Lisätietoja

Mikko Aaltonen, edunvalvonta-asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, koso(at)isyy.fi, 044 576 8414, (tavoitettavissa 3.8. alkaen)