Ajankohtaista

02.05.2019

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on yliopistolain § 46 mukainen ylioppilaskunta, jonka lakisääteisenä tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvun mukaisiin yliopiston toimielimiin. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä vapautuneen opiskelijajäsenen edustustehtävän tilalle 31.12.2019 päättyväksi toimikaudeksi. 

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § :ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat: 

  1. käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
  2. käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää asiasta;
  3. päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
  4. päättää opetussuunnitelmista (ml. muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämisen periaatteista) ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä;
  5. arvostella väitöskirjat;
  6. käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
  7. käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
  8. päättää dosentin arvon myöntämisestä;
  9. antaa kunniatohtorin arvo.

Tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä. 

Opiskelijajäseneltä toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa opiskelijanäkökulman esiin tuomista sekä syvällistä perehtymistä päätettäviin asioihin. 

Perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää ylioppilaskunnan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi torstaihin 16.5.2018 klo 12.00 mennessä. 

Valittavan henkilön päättää ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), p. 044 576 8414, koso@isyy.fi,