Ajankohtaista

10.02.2022

ISYY hakee hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY etsii hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen SILLAT II -hankkeeseen ajalle 1.11.2022.-31.12.2023. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Itä-Suomen yliopistolle myöntämällä erityisavustuksen tuella ylioppilaskunnalle. Työpaikka sijaitsee Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Joensuun toimistolla.

Hanke toteutetaan yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Joensuussa ja Kuopiossa. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävien toimintojen kautta yksinäisyyden kokemusten vähentäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Hankekoordinaattori vastaa hankkeen suunnitelmallisesta toteuttamisesta yhdessä ylioppilaskunnan työntekijöiden ja luottamustoimijoiden kanssa, järjestää opiskelijahyvinvointiin liittyvää toimintaa ja tapahtumia, hoitaa hankkeen viestintää ja taloutta, sekä vastaa hankkeen loppuraportoinnista Itä-Suomen yliopistolle. Lisäksi hankekoordinaattori toimii yhteyshenkilönä ainejärjestöihin ja koordinoi tuutorien järjestämää vapaa-ajan toimintaa.

Hakijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa, kokemusta järjestö- tai hanketoiminnasta, ajanmukaisia tietoteknisiä taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteellisuutta. Kansainvälisessä korkeakouluyhteisössämme tarvitset myös erinomaista suomen kieltä sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.:

  • Opintopiiritoiminnan koordinointi
  • Kerhotoiminnan kehittäminen ja harrastuskaveritoiminnasta vastaaminen
  • Eri teemoihin painottuvien webinaarien ja tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen
  • Tuutorien toimintaa tukevien tapahtumien suunnittelu ja koordinointi yhdessä tuutorien kanssa
  • Hankkeen toimien vakiinnuttaminen osaksi ylioppilaskunnan toimintaa
  • Viestintä
  • Muita SILLAT II-hankkeeseen kuuluvia tehtäviä sekä muut pääsihteerin määräämät tehtävät

Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus hanketoiminnasta, ylioppilaskuntatoiminnasta, perehtyneisyys opiskelijajärjestötoimintaan sekä viestintätaidot.

Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Työaika on liukuva ja sisältää ajoittain myös työskentelyä iltaisin. Työhön sisältyy myös välillä työtehtäviä Kuopion kampuksella. Palkka maksetaan ISYYn palkkataulukon mukaan, lähtöpalkka on 2044 €/kk, lisäksi palkkauksessa otetaan huomioon mahdolliset kokemus- ja koulutuslisät. Noudatamme Ylioppilaskuntien työehtosopimusta. Toimessa on neljän (4) kuukauden koeaika.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa osoitteeseen hakemukset@isyy.fi viimeistään 27.2.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiin otsikko ”Hankekoordinaattori”. 

Mahdolliset haastattelut järjestetään 2.3.2022 Joensuussa tai etäyhteydellä. Työ alkaa 1.11.2022. Haastateltavaksi kutsuttaville hakijoille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta eli ISYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, joka toimii Itä-Suomen yliopiston kampuskaupungeissa Joensuussa ja Kuopiossa. Tällä hetkellä meillä on noin 13 300 jäsentä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja yhdyssiteenä sekä tuottaa opiskelijapalveluja. Ylioppilaskunnan palveluksessa on 13 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto n. 1,6 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Lisätietoja:

Sanna Heinonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8417, paasihteeri(at)isyy.fi

Pekka Koivaara, edunvalvonta-asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8465, pekka.koivaara(at)isyy.fi