Ajankohtaista

04.01.2022

ISYYn viestintäkysely 2021: Suurin osa vastaajista antoi viestinnälle hyvän kokonaisarvosanan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) toteutti viestintäkyselyn jäsenilleen 15.–29.11.2021. Kyselyyn tuli vastausaikana yhteensä 51 vastausta. Tulosten perusteella ISYYn viestintä koetaan melko hyvin tavoittavaksi, sisältömäärältään sopivaksi ja suhteellisen kiinnostavaksi. Tietyistä aihepiireistä, kuten hyvinvointiin liittyvistä asioista ja tapahtumista, toivottiin kuitenkin lisää tietoa. ISYYn viestintää esimerkiksi yliopiston kanavissa ja kampuksilla voisi kyselyn perusteella myös tehostaa.  

Viestintäkyselyn avulla pyrittiin kartoittamaan erityisesti sitä, millaiseksi ylioppilaskunnan jäsenet kokevat ISYYn viestinnän kokonaisuudessaan, kuinka ja missä kanavissa ISYYn toivottaisiin näkyvän enemmän, sekä millaisia toiveita ja kehitysideoita viestintään kohdistuu. Lisäksi kartoitettiin edellisten vuosien tapaan sitä, mitä ylioppilaskunnan viestintäkanavia jäsenet seuraavat ja kuinka kiinnostavaksi he kokevat viestinnän ja eri viestintäkanavat. 

Alle on poimittu muutamia nostoja kyselyn tuloksista.

Viestintä tavoittaa ja kiinnostaa

Kyselyn perusteella ISYYn viestintä vaikuttaisi tavoittavan vastaajat melko hyvin. Vastaajista 53 % antoi viestinnän tavoittavuudelle arvosanan 4 asteikolla 1–5. Viestintä koettiin myös suhteellisen kiinnostavaksi: 39 % vastaajista antoi viestinnän kiinnostavuudelle arvosanan 4. Lisäksi viestintä sai hyvän kokonaisarvosanan: 59 % vastaajista antoi viestinnälle kokonaisarvosanaksi 4 asteikolla 1–5. 

Jatkossa ISYYn toivottaisiin tuottavan enemmän sisältöä edunvalvontaan liittyvistä asioista, ISYYn toiminnasta sekä opiskelijan arjesta. Myös tapahtumiin, hyvinvointiin, yliopistoon ja ainejärjestöihin liittyvistä asioista toivottiin nykyistä enemmän viestintää. 

Wiikko-Ärsyke edelleen seuratuin viestintäkanava

Kuten aiemmissakin viestintäkyselyissä, myös tällä kertaa ISYYn suomenkielinen kampuskohtainen uutiskirje, Wiikko-Ärsyke, nousi ylioppilaskunnan seuratuimmaksi viestintäkanavaksi. Wiikko-Ärsykettä ilmoitti seuraavansa 88 % vastaajista. Suurin osa uutiskirjettä lukevista (73 %) kertoi lukevansa sitä viikoittain.

Wiikko-Ärsyke sai kiitosta siitä, että sitä kautta saa kattavasti tietoa eri aihepiireistä, mutta osa koki sen liian pitkäksi. Uutiskirjeen pituuteen ja sisällön jaotteluun, ajankohtaisuuteen ja selkeyteen onkin hyvä kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

ISYYn toiseksi seuratuimmaksi viestintäkanavaksi nousi kyselyssä Instagram (53 %). Kolmannen sijan jakoivat Facebook, kampusten ilmoitustaulut ja kampusten infonäytöt, joita jokaista seurasi 31 % vastaajista. 

Top 4 -viestintäkanavat, joita ISYYn toivottaisiin jatkossa käyttävän enemmän, olivat Instagram (33 %), Wiikko-Ärsyke (26 %), kampusten infonäytöt (24 %) ja kampusten ilmoitustaulut (22 %). Vastaajista 33 % myös ilmoitti, ettei toivo ISYYn käyttävän mitään viestintäkanavaa enemmän. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että tietoa on saatavilla jo nyt riittävästi. Myös tiedon määrä eri viestintäkanavissa koettiin pääosin sopivaksi.  

Yliopiston viestintäkanavista ISYYn toivottaisiin käyttävän jatkossa eniten Tuudoa (61 %) ja Yammeria (45 %). Viestinnän tehostamismahdollisuuksia näissä kanavissa onkin syytä tarkastella vuonna 2022. 

Koronatilanteesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista huolimatta ISYYn näkyvyys kampuksilla koettiin kyselyn perusteella suhteellisen hyväksi. Vastaajista 39 % antoi näkyvyydelle arvosanan 4 asteikolla 1–5. Näkyvyyttä kampuksilla voisi kyselyn perusteella kehittää esimerkiksi toimijoiden jalkautumisen ja tapahtumien kautta.

Kyselyn tulokset on käyty läpi ISYYn henkilökunnan ja hallituksen kesken ja niitä tullaan hyödyntämään vuoden 2022 viestinnän suunnittelussa. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Haluatko vielä antaa palautetta? 

Mikäli haluat antaa ideoita tai kehityskohteita ylioppilaskunnan viestintään, voit ottaa yhteyttä ylioppilaskunnan viestintäsuunnittelijaan tai hallituksen viestintävastaaviin. Yhteystiedot löydät sivuiltamme. 

Palautetta kaikesta ISYYn toiminnasta voi antaa myös palautelomakkeemme kautta (linkki alla).

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Vastaa ISYYn vuoden 2021 viestintäkyselyyn!

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Henkilökunnan yhteystiedot

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Hallituksen yhteystiedot

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Anna palautetta

Lisätietoja:

Heljä Koistinen, viestintäsuunnittelija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), tiedotus(at)isyy.fi, p. 044 576 8426