Ajankohtaista

05.11.2019

Järjestöavustushaku vuodelle 2020

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt kokouksessaan 5.11.2019 laittaa hakuun järjestöavustukset vuodelle 2020. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin. 

Yleisavustukset vuodelle 2020

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella ja edellytyksenä avustukselle on oma varainhankinta. Yleisavustuksen ei tule olla vuotuinen tapa rahoittaa yhteisöjen toimintaa. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Hakuaika on 5.11.-20.11.2019. Hakemukset on jätettävä yleisavustushakulomakkeella sähköisesti viimeistään 20.11.2019 klo 23.59. Lomake aukeaa tiistaina 5.11.  Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen kokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu ylioppilaskuntaan. Liitteet toimitetaan sähköpostitse järjestöasiantuntijalle. Sähköposti tulee otsikoida muotoon “Yleisavustushakemuksen liitteet ainejärjestön nimi” ja liitetiedostot “Yleisavustushakemus_liitteet_ainejärjestön nimi”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta joulukuussa. Yleisavustukset maksetaan helmikuussa 2020.

Yleisavustushakulomake

Hankeavustukset kevätlukukaudella 2020 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. Ylioppilaskunta suosii hankkeita jotka edistävät päihteettömyyttä, terveellisiä elämäntapoja ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä poikkitieteellisyyttä. Hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista ja ympäristöystävällisyyden huomioimista.

Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Hakuaika on 5.11.-20.11.2019. Hakemukset kevätlukukaudelle 2020 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä hankeavustushakulomakkeella sähköisesti viimeistään 20.11. kello 23.59.  Lomake aukeaa maanantaina 5.11. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen talousarvion. Liitteet toimitetaan sähköpostitse järjestöasiantuntijalle. Sähköposti tulee otsikoida “Kevään 2020 hankeavustuksen liitteet ainejärjestön nimi” ja liitetiedostot “Hankeavustus_liitteet_ainejärjestön nimi”. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 29.5.2020.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta joulukuun aikana.

Ohje hankeavustushakemuksen tekemiseen löytyy ylioppilaskunnan materiaalipankista kohdasta Ohjeistukset ja oppaat.

Hankeavustushakulomake

Lue lisää:

Isyy.fi: Avustukset

Isyy.fi: Materiaalipankki

Lisätietoja:

Järjestöasiantuntija Liisa Kainulainen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi, puh. 044 576 8419