Ajankohtaista

04.06.2019

Kannanotto: UEF:n tulee vaalia kansainvälisyyttä muuallakin kuin juhlapuheissa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on pettynyt Itä-Suomen yliopiston johtoryhmän
17.5.2019 tekemään linjaukseen, jonka mukaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien
opiskelijoiden lukuvuosimaksuista voidaan jatkossa kattaa korkeintaan 80 % stipendillä. EU- ja ETA-
maiden ulkopuolelta tuleva opiskelija joutuu siis maksamaan osan opinnoistaan riippumatta siitä,
kuinka lahjakas tai motivoitunut hän on.

Samaan aikaan UEF on julkisuudessa linjannut haluavansa profiloitua kansainväliseksi
huippuyliopistoksi ja panostaa lahjakkaiden opiskelijoiden rekrytointiin. Rekrytointia on myös
päätetty kohdentaa eritoten EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Lahjakkaan opiskelijan opintopolku
voi siis katketa siihen, ettei hänellä ole varaa maksaa jäljelle jäävää 20 % lukuvuosimaksusta.

Tulevaisuudessa koulutetun työvoiman tarve tulee olemaan suuri ikäluokkien pienentyessä ja
kestävyysvajeen kasvaessa. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa lisää lahjakasta ja koulutettua
työvoimaa täyttämään pienentyvien ikäluokkien jättämän loven. Arvioiden mukaan
kestävyysvajeen kattamiseen tarvittaisiin jopa 10 000–30 000 työikäistä maahanmuuttajaa
vuodessa.

Kansainvälisyys on myös modernin yliopiston elinehto, jonka varaan UEFin tulee strategiaansa
rakentaa. ISYY näkee, että laadukas ja maksuton koulutus on vahva perusta sille, että UEF
koetaan houkuttelevana vaihtoehtona myös kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa.

ISYYn näkemyksen mukaan lukukausimaksut lisäävät opiskelijoiden valmistumispaineita, jolloin
aikaa työelämävalmiuksien kehittämiseen ja verkostoitumiseen ei välttämättä ole. Kansainvälisten
opiskelijoiden mahdollisuudet toimia hallinnon opiskelijaedustajina tai vaikuttaa omiin opintoihinsa
muuten ovat myös heikot.

Lukuvuosimaksut lisäävät valmistumisen jälkeen työllistymispainetta. Suomessa
korkeakoulututkinnon suorittaneen kansainvälisen opiskelijan työllistyminen Suomeen on jo
nykyisellään hankalaa. Jos verkostoituminen oman alan yrityksiin ja tutkimusryhmiin Suomessa on
valmistumispaineen takia jäänyt vajavaiseksi, löytyy työpaikka todennäköisesti nopeammin
ulkomailta, mikä taas johtaa epätoivottuun aivovuotoon.

“Ylioppilaskunta haluaa, että jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua. Tämän
mahdollisuuden poistaminen edes teoreettisesti on osa huolestuttavaa kehitystä, jossa jatkossa
sosiaaliset lähtökohdat vaikuttavat siihen, kuka voi kouluttautua Suomessa” kommentoi ISYYn
hallituksen jäsen, kansainvälisten välisten asioiden vastaava Aino Peltonen.

Lisätietoja:

Aino Peltonen, hallituksen jäsen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), p 044 576 8408,
aino.peltonen@isyy.fi

Aleksi Kinnunen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), p. 044
576 8404, puheenjohtaja@isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), p. 044 576
8417, paasihteeri@isyy.fi