Ajankohtaista

21.09.2022

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kysely korkeakouluopiskelijoille

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) tekee parhaillaan kyselyä Korkeakoulupedagokiikan tila ja uudistaminen -arviointiin liittyen. Kysely on suunnattu kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Kyselyn tavoitteena on saada monipuolisesti tietoa korkeakouluopiskelijoiden omista kokemuksista ja näkemyksistä oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa. KARVI toivoo, että jokainen korkeakouluopiskelija vastaisi kyselyyn omien opiskelukokemustensa pohjalta. Jokaisen vastaus on tärkeä.

Kyselyn vastaamisen viimeinen päivä on pe 7.10.2022. Vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia.

Webropol, avautuu uuteen välilehteen: Kysely korkeakouluopiskelijoille

Kysely kuuluu KARVI:n toteuttamaan Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiin. Osaa vastauksista voidaan käyttää Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnissa. Arvioinnin päätyttyä kyselyvastaukset arkistoidaan ja niitä voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Arkistoitavat kyselyvastaukset anonymisoidaan. Kyselyn tulokset raportoidaan niin, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

Lisätietoa arvioinnista saatte arvioinnin nettisivuilta. 

Lue lisää:

KARVI.fi, avautuu uuteen välilehteen: Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

KARVI.fi, avautuu uuteen välilehteen: KARVIn verkkosivut

KARVI.fi, avautuu uuteen välilehteen: Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arviointi