Ajankohtaista

25.01.2022

Opintopisteiden hakeminen luottamustoimista vuodelta 2021

Opintopisteet työskentelystä UEF:n alaisissa ainejärjestöissä ja kerhoissa

Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin päätöksen (Dnro 329/12.00.01.00/2018) mukaan UEF:n opiskelijalle voidaan myöntää osallistumisesta ainejärjestö- tai kerhotyöskentelyyn ainejärjestön tai kerhon hallituksessa 1–2 opintopistettä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista saada 1–4 opintopistettä ainejärjestö- ja kerhotyöskentelystä joko toteuttamalla suuren projektin (esim. vuosijuhlat) tai olemalla on erittäin ansioitunut ainejärjestön toiminnassa. 

Opintopisteet yliopiston, yo-kunnan tai yo-kunnan sidosryhmien hallinnossa työskentelystä

Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin päätöksen (329/12.00.01.00/2018) mukaan UEF:n opiskelijalle voidaan myöntää osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn ISYY:ssa, yliopistossa tai ylioppilaskunnan sidosryhmän toimielimessä 1–3 opintopistettä. Akateemisen rehtorin päätös ja liitteet alla (s. 15–17).

Ainejärjestö- ja työryhmätyöskentelystä voidaan kirjata yhteensä enintään 5 ja osallistumisesta hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn enintään 10 opintopistettä, kuitenkin niin, että kaikista luottamustoimista voidaan opiskelijalle kirjata enintään 10 opintopistettä yhteensä

Opintopisteiden hakeminen

Opintopisteitä ainejärjestö- ja kerhotyöskentelystä haetaan kirjautumalla Moodle-alustalle kurssin tunnuksella 1131008 ja hallinto- ja työryhmätyöskentelystä kurssin tunnuksella 1131006. Opintopisteitä haetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden luottamustoimista. Tarkista että olet kirjautunut oikealle Moodle-kurssille. 

Opintopisteiden kirjaamisen ehtona on luottamustoimen moitteeton hoitaminen, osallistuminen ISYYn järjestökoulutukseen tai poissaolon korvaaminen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Lisätietoja Moodle-alustalla. Vaaditut tehtävät on jätettävä Moodle-alustalle 24.2.2022 klo 23.59 mennessä. 

Lue lisää:

Isyy.fi, pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen: Akateemisen rehtorin päätös yliopiston yhteisistä opintojaksoista 2018 - 2021 

Isyy.fi, pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen: Akateemisen rehtorin tarkastettu päätös vuosille 2019 - 2021 

Moodle.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Osallistuminen ainejärjestö- ja kerhotyöskentelyyn

Moodle.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Osallistuminen hallinto- ja työryhmätyöskentelyyn

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Pekka Koivaara, edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 050 576 8465, sokoisyy.fi

Päivitetty 15.2.2022: Tehtävien jättöpäiväksi on korjattu 24.2.2022.